Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Rang lista učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja koji su dobili stipendiju po ponovljenom konkursu

2.7.2018

Nakon provedenog postupka po ponovljenom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini Komisija za odabir korisnika stipendije redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini je utvrdila Rang listu:


1. Opardija Ahmet,
2. Baručija Almir,
3. Čeko Kristijan.
Prigovor na objavljenu Rang listu učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 02.07.2018.godine.

Prigovor se podnosi putem pošte na adresu Općina Travnik, Komisija za odabir stipendista u akademskoj/školskoj 2017/2018.godini, ili putem Protokola Općine Travnik.

Kompletna Rang lista može se preuzeti na linku ispod teksta


[ Nazad ]

Download