Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Objavljena Rang lista korisnika stipendija za redovne student, student deficitarnih zanimanja i učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja

12.6.2018

Nakon provedenog postupka Komisija za odabir korisnika stipendije redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini utvrđena Rang lista redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2017./2018. godini

Prigovor na objavljenu Rang listu redovnih studenata i studenata deficitarnih zanimanja podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 12.06.2018.godine.

Prigovor se podnosi putem pošte na adresu Općina Travnik, Komisija za odabir stipendista u akademskoj 2017/2018.godini, ili putem Protokola Općine Travnik.

Rang lista se može preuzeti na linku ispod teksta.


[ Nazad ]

Download