Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Otvorena kutija sa prijavama indicija koje upućuju na korupciju

24.5.2018

Radni tim načelnika Općine Travnik za prevenciju i sprječavanje korupcije danas je otvorio kutiju sa pristiglim prijavama

U nastojanjima da gradi i unaprjeđuje integritet Općine kao javnog organa kao i povjerenje građana, načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić donio je Akcioni plan za prevenciju i sprječavanje korupcije.

Prema Akcionom planu građanima je , između ostalog data i mogućnost da svoje indicije koje upućuju na korupciju ili dokaze dostave u ,za to namijenjenu, kutiju koja se nalazi na ulazu u Centar za pružanje usluga građanima.
Takođe, prema Akcionom planu formiran je Radni tim sastavljen od predstavnika Općine, nevladinog sektora i eksternog člana po potrebi iz nadležnih pravosudnih institucija.

Radni tim danas je otvorio kutiju sa prijavama pristiglim u prethodna tri mjeseca.
S toga obavještavamo građane da je pristiglo ukupno 12 ( dvanaest) prijava koje su evidentirane, razmotrene i doneseni određeni zaključci. Prijave će biti dostavljene nadležnim organima na procesuiranje odnosno dalje postupanje.

Zahvaljujemo savjesnim građanima koji su se odazvali našem pozivu i nadamo se da će ove naše aktivnosti podržavati i dalje.


[ Nazad ]