Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Zakazana 14.redovna sjednica Općinskog vijeća

3.5.2018

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala je 14. REDOVNU sjednicu Općinskoga vijeća , koja će se održati 8. 5. 2018. godine (UTORAK), u 9,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Prijedlog Odluke o komunalnom redu
2.Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija
3.Prijedlog Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji u budžetu općine Travnik za 2018. godinu
4.Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje vodovodnog sistema Ugrić, kanalizacionog sistema Bruneji-Vitovlje i dio kanalizacionog sistema Mudrike-Novo naselje Javnom komunalnom poduzeću „Bašbunar“ Travnik u stečaju iz Travnika
5.Odluka o davanju suglasnosti na Pravila JU „Gradska biblioteka“ Travnik
6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti prometa na području općine Travnik
8.Program novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2018. godinu
9.Nacrt Odluke o javnim parkiralištima
10.Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU “Dom zdravlja” Travnik na kraći period
11.Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU “Centar za socijalni rad” Travnik na kraći period
12.Rješenja o dodjeli zemljišta
a)Salem Kulović
b)Frano Kesten
c)Fehim Cerić
d)Izet Rađo
e)Mujo i Rahima Goloman
f)Mirsad Kasumović
g)Samir Varupa
h)Mevludin Kavaz
i)Mevludin Kavaz
j)Izeta Kikanović
k)Eniz Selman
l)Šerif Grahić
m)Enes Mameledžija
13.Donošenje zaključka o prihvatanju inicijative o kreditnom zaduženju Općine Travnik


[ Nazad ]