Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

3.5.2018

Općina Travnik objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos dva namještenika na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

1.Viši referent za komunalnu oblast u Službi za zajedničke i komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
2.Viši referent tehnički sekretar u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Kompletan tekst Javnog oglasa može se preuzeti na linku ispod teksta.


[ Nazad ]

Download