Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Poziv na javnu raspravu o Elaboratu - uspostave zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište ,,UGRIĆ“

28.11.2017

Javna rasprava će se održati 14.12. 2017. godine u 12,00 sati u OŠ „Vitovlje".

Uvid u Elaborat uspostave zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište „Ugrić"
zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik - soba broj 35, kontakt osoba Elma
Pružan ili stanici www.opcinatravnik.com.ba.

Prezentator Elaborata uspostave zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište
„UGRIĆ" je „Zavod za vodoprivredu" D.D. Sarajevo.

UČEŠĆE JAVNOSTI:
Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Šišava, MZ Vitovlje, MZ Mudrike i
MZ Karaula i web stranici općine Travnik,
Javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:35,
Javna rasprava: OŠ „Vitovlje" 14.12.2017.god u 12,00 sati,
Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do
22.12.2017.godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb ili na
email:elmap@opcinatravnik.com.ba.


[ Nazad ]

Download