Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Započele aktivnosti na izradi Akcionog plana za borbu protiv korupcije

22.11.2017

Općina Travnik i Antikorupcijska mreža organizacija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou ( ACCOUNT) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj ( USAID) započeli su aktivnosti na izradi Akcionog plana za borbu protiv korupcije.
Općinski Tim za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije započeo je postupak procjene, dobijanja informacija iz više izvora putem anketa o potencijalnim mjestima i uslugama osjetljivim na korupciju, identifikacija mjesta za pobiljšanja mehanizama za sprječavanje pojave korupcija i sl.
U okviru početnih aktivnosti planirano je i obilježavanje 09.decembra -Dana borbe protiv korupcije a tim povodom planirana je press konferencija kada će se i medijima predstaviti detaljnije aktivnosti.


[ Nazad ]