Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Brže i lakše do dozvola u Općini Travnik

2.11.2017

Općina Travnik godišnje će ubrizgavati 710.000 KM za razvoj privatnog sektora kroz drastično smanjenje dažbina i taksi koje je privreda bila dužna plaćati, a sve u cilju jačeg i bržeg ekonomskog razvoja, te zapošljavanja mladih

Danas ( 2.11.2017. god.) u zgradi Općine Travnik promovisani su rezultati i označen završetak implementacije ključnog dijela aktivnosti Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou - LIFE koji provodi IFC, članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH.

Uspješnom realizacijom ključnog dijela Projekta Općina Travnik dobila je efikasniju i efektivniju upravu, što se ogleda kroz pojeftinjenje procesa rada smanjenjem administrativnih taksi.Na ovaj način Općina će vratiti lokalnoj zajednici oko 710.000 KM godišnje, koje se potencijalno mogu reinvestirati, što implicira da su indirektne koristi za zajednicu mnogostruko veće. S druge strane, stranke će u prosjeku za 55% kraće vrijeme dobivati odgovore administracije, a ostvarena je i prosječna ušteda po jednom zahtjevu u iznosu od 16,28KM. Poseban poticaj uspostavljanju novih privrednih subjekata ogleda se kroz smanjenje takse za registraciju obrtničke djelatnosti za 80%, a na ovaj način Općina Travnik želi iskazati poseban interes i podršku novim poduzetnicima. Uštede u novcu i vremenu proističu iz eliminacije dokumenata ili njihovog pribavljanja po službenoj dužnosti, promjene forme dokumenata, ukidanja ili smanjenja administrativnih taksi, te skraćenja vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva investitora.Ostvareni rezultati jasni su indikatori uspješnosti provedenih reformi na polju podizanja efektivnosti rada općinske administracije.

Važan rezultat reforme uprave, provedene Projektom LIFE, je i Elektronski registar Općine Travnik, putem kojeg građani i privrednici, ali i svi oni koji žele poslovati u ovoj općini, brzo i lako, na jednom mjestu, mogu saznati kojem općinskom organu trebaju podnijeti željeni zahtjev, koju dokumentaciju trebaju priložiti, te koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen. E-registar omogućuje preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, što također pojednostavljuje i ubrzava cjelokupan proces interakcije općinskih službi, privrede i građana ove općine, a dostupan je svakog dana od 0 do 24h na službenoj web stranici Općine www.opcinatravnik.com.ba

Također, Općina Travnik danas ima unaprijeđen sistem servisiranja investitora po principu „sve na jednom mjestu“, a jedan od najvažnijih alata informiranja investitora o potencijalnim prilikama je svakako i Investicijski profil Općine Travnik koji sublimira sve informacije potrebne investitorima, uključujući i konkretne lokacije, njihove potencijale i konkurentske prednosti, te kakvu podršku investitor može očekivati u procesu realizacije investicije. Projektom LIFE uspostavljen je i podržan rad Privrednog savjeta Općine Travnik putem kojeg su lokalni privrednici institucionalno uključeni u dijalog sa općinskom administracijom, te aktivno učestvuju u procesu kreiranja rješenja za unapređenje poslovnog okruženja u svojoj općini.

Pored toga, sklapanjem sporazuma sa javnim institucijama i komunalnim preduzećima Općina Travnik je stvorila uslove za značajno pojednostavljenje procesa izdavanja građevinskih dozvola, te uvela jednošalterski sistem poslovanja u sektoru urbanizma i gradnje. Realizacijom ove aktivnosti Projekta LIFE, građani i privrednici Travnika sada ne moraju odlaziti na 9 različitih adresa da bi sakupili 13 saglasnostiu cilju dobijanja građevinske dozvole,jer sada lično trebaju posjetiti samo 4 institucije da bi pribavili ukupno 8 dokumenata, a sve ostalo će Općina pribavljati u njihovo ime po službenoj dužnosti i podnesenom zahtjevu.

U cilju jačanja transparentnosti prema investitorima, od danas, na službenoj internet stranici Općine Travnik dostupna je i ažurna lista općinskih poticaja, koja omogućuje pravovremeno informisanje i ravnopravnu utakmicu između svih privrednih subjekata u ovoj općini, što je značajan iskorak u unapređenju transparentnosti i pravne sigurnosti u radu općinske administracije.

Općina Travnik je u decembru 2016. godine pristupila Projektu privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE.


[ Nazad ]