Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Općina Travnik nastavlja sa Programom postinvesticione podrške svojim privrednicima

31.10.2017

Nakon ranijih posjeta kompanijama Fortitudo, Master fashion, Prevent i Nobil, predstavnici Općine Travnik su zajedno sa savjetnicima Grupacije Svjetske banke posjetili tri nove kompanije aktivne na teritoriji travničke općine i time nastavili aktivnosti u sklopu Programa postinvesticione podrške u okviru Saradničke mreže.

Ovom prilikom, predstavnici tvornice furnira Palavra d.o.o. Travnik, prehrambene industrije Poljorad d.o.o. Travnik, te farmaceutske kompanije Pharmamed d.o.o. Travnik, imali su priliku u direktnom razgovoru sa općinskim službenicima iznijeti: administrativne probleme sa kojima se susreću u svom radu, eventualne planove za nove investicije, te način na koji općinske službe mogu konkretno pomoći realizaciju njihovih razvojnih planova.
Podrška preduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja ključna je komponenta promocije investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učini održivim. Program postinvesticione podrške ima za cilj uspostaviti direktnu komunikaciju između investitora i nadležnih državnih organa radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih kompanija. Stoga je od ključnog značaja da svi nivoi vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija, jer samo uspješne investicije mogu podići nivo zaposlenosti, a time i ukupan privredni potencijal te lokalne zajednice.
Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u općini Travnik.


[ Nazad ]