Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Danas 6.REDOVNA sjednica Općinskog vijeća

17.5.2017

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik za danas je zakazala 6. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 17. 5. 2017. godine (SRIJEDA), u 10ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.
Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1. 1. do 31. 12. 2016. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1. 1. do 31. 12. 2016. godine
2.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 1. 1. do 31. 12. 2016. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1. 1. do 31. 12. 2016. godine
3.Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1. 1. do 31. 3. 2017. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1. 1. do 31. 3. 2017. godine
4.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 1. 1. do 31. 3. 2017. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1. 1. do 31. 3. 2017. godine
5.Izvještaj o radu Općinskog vijeća Travnik za 2016. godinu
6.Izvještaj o radu načelnika Općine Travnik u okviru jedinstvenog organa uprave za 2016. godinu
7.Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za 2016. godinu
8.Odluka o visini sredstava za sufinansiranje Projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti Regije zapadnog Balkana 2017.-2018. godine
9.Odluka o imenovanju komisije za izradu Plana korištenja javnih površina na području općine Travnik
10.Odluka o zamjeni nekretnina između Općine Travnik i Perenda Vehida
11.Pravila JU Centar za kulturu Travnik i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravila JU Centar za kulturu Općine Travnik
12.Uputa Skupštini JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik Nova Bila


[ Nazad ]