Katastrofalne poplave, najteže u posljednjih 120 godina, zadesile su Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine, a obuhvatile su četvrtinu teritorija države i oko million osoba.

Kako bi se ublažile posljedice ove prirodne nepogode, osmišljen je program za oporavak od poplava - stambeno zbrinjavanje. Ovaj program ima za cilj da stambeno zbrine skoro 3,000 osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama 2014. godine, te ekonomski osnaži najugroženije porodice.

Delegacija Općine Travnik boravi u Beogradu na konferenciji "Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave" koja se održava od 27.11 do 30.11.2018 godine.Delegaciju Općine Travnik pored načelnika Općine čine još: Amira Đelilbašić,Faris Hafizadić i Marija Perić.

Broj: 01-1977-1/18

Datum: 23.11.2018. godine

Na osnovu člana 23. do 26. i člana 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, člana 52. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik" 1/18i 13/18) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima („Službene novine Općine Travnik”, broj 8/17), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na određeno vrijeme

na radno mjesto viši referent za ovjere

Načelnik Općine i predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik povodom 25. novembra Dana državnosti BiH, praznika koji označava historijski kontinuitet Bosne i Hercegovine kao države, svim građanima općine Travnik upućuju iskrene čestitke, uz želju da svojim zajedničkim trudom i radom doprinesemo jačanju države, solidarnosti i poštivanju različitih duhovnih i kulturnih vrijednosti.

Na Facebook stranici Dijalog za budućnost, upravo je objavljen natječaj za učešće volontera iz 28 projektnih općina i gradova za
ukupno 56 volontera i volonterki na EYOF-u, dakle po 2 iz svake od općina učesnica.
Općina Travnik jedna je od općina učesnica u ovom Projektu.
Listu top kandidata po svakoj općini napravit će UN komisija.
Natječaj je otvoren do 5. decembra.
Online formular ima samo 4 seta pitanja i popunjava se u roku od 20 minuta.

Tekst iz objave prenosimo u cjelosti:

EYOF & Dijalog za budućnost: tražimo 56 mladih volontera partnerskih općina/opština ili gradova u Bosni i Hercegovini

EYOF (Evropski zimski olimpijski festival za mlade) i Ujedinjene nacije kroz UN-ov projekt 'Dijalog za budućnost' udružuju snage i promoviraju volonterizam među mladima.

U zgradi Općine Travnik jučer je održana radionica pod nazivom "Razvoj turističke rute oko stare željeznice i valorizacija kulturnog, prirodnog i nematerijalnog naslijeđa Srednje Bosne", kojom je obilježen početak turističkog razvojnog projekta u koji su uključene općine Travnik, Vitez, Donji Vakuf i Jajce.

Obavještavamo vas da će u zgradi Općine Travnik (mala sala) dana 19.11.2018.g. (ponedjeljak) biti održana EUNIC radionica o razvoju turističke rute oko stare željeznice koja prolazi kroz gradove Donji Vakuf, Jajce, Travnik i Vitez. Ovaj projekat je organizovan zajedno sa EUNIC BiH, Francuskim Institutom u BiH, Goethe Institutom i Francuskom Ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik je okončao razmatranje i bodovanje projekata nevladinih organizacija pristiglih po javnom pozivu za projekte nevladinih organizacija, koji će se finansirati sredstvima Budžeta Općine Travnik za 2018.godinu i utvrdio Rang listu istih, u prilogu ispod.

Općina Travnik u saradnji sa Razvojnom Agencijom SERDA (Sarajevska regionalna razvojna agencija ) poziva sve privredne subjekte na prezentaciju povodom objavljenog poziva “Dodjela grant sredstava iz Challenge fonda”, u petak 16.11.2018.god u 13.30 u maloj Sali općine Travnik. Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to change - C2C koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Sredstva u ukupnom iznosu od 3 miliona eura namijenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i startup-ima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Ukoliko ste preduzetni I inovativni ,prepoznajete mogućnosti I prilike za razvoj novih proizvoda ,usluga ili unapređenje postojućih procesa kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ,onda Challenge Fond predstavlja pravog partnera za saradnju I podršku u realizaciji vaših inovativnih ideja. Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju obezbijediti minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci. Sve predložene aplikacije biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija: inovativnost poslovne ideje, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Rok za podnošenje aplikacija je 17. decembar 2018. godine do 24 sata.