Na osnovu člana 11. Stav 1. Tačka c. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno sandbijevanje stanovništva (Službene novine FBiH, broj:88/12), Služba za razvoj, privredu i vanprivredu poziva građane MZ Dolac na Lašvi kao i ostale zainteresovane građane, zainteresovane privredne subjekte, fizička i pravna lica na JAVNU RASPRAVU o uspostavi zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište „KANARE“ Javna rasprava će se održati 30.05.2018. godine u 12,00 sati u Maloj Sali Općine Travnik. Uvid u Projekat izvedenog stanja za eksploataciju izvorišta „KANARE“ zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan ili stranici www.opcinatravnik.com.ba. Prezentator projekta izvedenog stanja za eksploataciju izvorišta „KANARE“ je IPSA INSTUT d.o.o. Sarajevo. UČEŠĆE JAVNOSTI: - Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči: Općine; MZ Dolac na Lašvi, web stranici općine Travnik, - Javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:35, - Javna rasprava: Mala sala u Općini Travnik 30.05.2018.god u 12,00 sati, - Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 15.06.2018.godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb ili na emajl:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Travnik, 14.05.2018. god. POMOĆNIK NAČELNIKA Amira Ðelilbašić dipl. ecc
Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, kao Nosilac pripreme izrade prostorno - planske dokumentacije, a u skladu sa Programom i planom uključivanja javnosti, organizuje Javnu raspravu o prednacrtu provedbenih prostorno­planskih dokumenata na području užeg urbanog podrucja Travnik, čija izrada je utoku. Javna rasprava o prednacrtu provedbenih prostorno-planskih dokumenata: 1. lzmjene i dopune dijela Regulacionog plana "HPBŠ" lokalitet ,,Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, 2. lzmjene i dopune Regulacionog plana ,,Centar I" lokalitet ,,Centar I - Zenjak -Centralni gradski trg" Travnik, održati će se 24.05.2018. godine (četvrtak) u 16,00 u zgradi Općine Travnik, te pored vijećnika, savjeta mjesnih zajednica Centar, Stari grad, Kalibunar i Bojna, javnih institucija i subjekata pozivamo sve zainteresovane građane da se aktivno uključe u izradu istog. Tekst javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.
Komisija za odabir korisnika poslovne obuke iz projekata „ZARADITI A NE DOBITI“ „EU Projekat pomoći žrtvama mina i njihovim porodicama u BIH u periodu 2018-2019“ sa područja općine Travnik na sastanku održanom 15.05.2018.godine utvrdilo je bodovnu listu korisnika poslovne obuke. 1.Lovrić Mirko- 237 bodova 2.Dervić Našid – 114 bod 3.Jusić Almin – 240 bodova 4.Vrselj Hatidža – 0 bodova 5.Dervić Senad – 0 bodova 6.Bešir Mevzudin – 222 boda
Načelnik Općine raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja sa područja općine Travnik u akademskoj 2017./2018.godini, redovni studentima i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja. Na linkovima ispod teksta mogu se preuzeti tekstovi konkursa , prijavni obrazac i potrebne izjave.
Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu Općinskog vijeća Travnik objavila je Konačnu listu korisnika općinske pomoći za obnovu kuća osoba sa socijalnim statusom.
15 godina gradskog partnerstva Lajpcig - Travnik
Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 08.05.2018. godine, donijelo je Zaključak o Usvajanju Nacrta Odluke o javnim parkiralištima. ZAKLJUČAK 1.Utvrđuje se Nacrt Odluke o javnim parkiralištima 2.Nacrt Odluke stavlja se na javni uvid i javnu raspravu. 3.Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za zajedničke i komunalne poslove 4.Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 23.05.2018.godine sa početkom u 17,00 sati, a mogu prisustvovati svi zainteresovani subjekti. 5.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke dostavit će se Službi za zajedničke i komunalne poslove i Radnoj grupi koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 23.05.2018.godine do 15,30 sati. 6.Služba za zajedničke i komunlane poslove i Radna grupa dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Odluke o javnim parkiralištima, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim tijekom javne rasprave. Na linku ispod teksta može se preuzeti Nacrt Odluke o javnim parkiralištima.
Općina Travnik objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos dva namještenika na neodređeno vrijeme Naziv radnog mjesta: 1.Viši referent za komunalnu oblast u Službi za zajedničke i komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme 2.Viši referent tehnički sekretar u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme Kompletan tekst Javnog oglasa može se preuzeti na linku ispod teksta.
Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala je 14. REDOVNU sjednicu Općinskoga vijeća , koja će se održati 8. 5. 2018. godine (UTORAK), u 9,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1.Prijedlog Odluke o komunalnom redu 2.Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija 3.Prijedlog Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji u budžetu općine Travnik za 2018. godinu 4.Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje vodovodnog sistema Ugrić, kanalizacionog sistema Bruneji-Vitovlje i dio kanalizacionog sistema Mudrike-Novo naselje Javnom komunalnom poduzeću „Bašbunar“ Travnik u stečaju iz Travnika 5.Odluka o davanju suglasnosti na Pravila JU „Gradska biblioteka“ Travnik 6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće 7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti prometa na području općine Travnik 8.Program novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2018. godinu 9.Nacrt Odluke o javnim parkiralištima 10.Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU “Dom zdravlja” Travnik na kraći period 11.Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU “Centar za socijalni rad” Travnik na kraći period 12.Rješenja o dodjeli zemljišta a)Salem Kulović b)Frano Kesten c)Fehim Cerić d)Izet Rađo e)Mujo i Rahima Goloman f)Mirsad Kasumović g)Samir Varupa h)Mevludin Kavaz i)Mevludin Kavaz j)Izeta Kikanović k)Eniz Selman l)Šerif Grahić m)Enes Mameledžija 13.Donošenje zaključka o prihvatanju inicijative o kreditnom zaduženju Općine Travnik