S obzirom na epidemiološku situaciju u našoj zemlji, te svakodnevno relaksiranje mjera od strane FŠCZ,  Općinski načelnik  donio  je odluku da se od danas (ponedjeljak  18.05.2020. godine )uspostavlja službeno registrirano radno vrijeme Općine Travnik, odnosno rad od 7 sati do 15 i 30 sati.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju iako smo se trudili da građani ne budu uskraćeni ni za jednu uslugu niti zahtjev koji su imali prema općinskim službama Općine Travnik.

Danas(13.05.2020) je načelnik Općine Travnik održao telekonferencijski sastanak   sa načelnikom bratske  Općine Pendik (R.Turska) gospodinom  Ahmet Cinom.

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine  na osnovi članka 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 4/05) i članka  3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako  imaju okolinsku/okolišnu  dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 5/06),Travnik, stavlja na: J A V N I   U V I D u postupak Izdavanje okolinske /okolišne dozvole

izgradnja objekta za preradu mlijeka -mljekara „Poljorad“ d.o.o. Turbe u vremenu od 22.04.2020 do 12.05.2020. godine.

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prećišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05) i Sporazuma o zajedničkoj implementaciji projekta “PRO-POSO” u 2020. godini, načelnik Općine Travnik, u p u ć u j e

JAVNI POZIV

Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA SA PRAVNIM SUBJEKTIVITETOM KOJIMA JE NAREDBAMA ŠTABOVA CIVILNE ZAŠTITE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI I PREDMET

NA OSNOVU ZAKLJUČKA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TRAVNIK OD 30.04.2020.GODINE MIJENJA SE REŽIM RADA SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆIINE TRAVNIKA.

U SKLADU S TIM OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE DA JE OD 04.05.2020.GODINE DO DALJNJEG :

 

 

RADNO VRIJEME OPĆINE  

OD 07:00 SATI DO 14:00

 

 

RAD SA STRANKAMA

OD 07:00 SATI DO 13:00

 

 

Povodom 5. maja – Međunarodnog  dana vatrogasaca  svim vatrogascima u Travniku i  Bosni  i Hercegovini u ime Općine Travnik i u svoje lično ime upućujem iskrene čestitke.

Zabrana okupljanja na gradskim dječijim igralištima

Kompletan tekst naredbe pročitajte OVDJE.