Iz Štaba civilne zaštite Općine Travnik obavještavaju građane , formalna i neformalna udruženja građana da se prije svake aktivnosti kojom se solidarno pokušava pomoći ugroženim grupama, posebno starijim osobama , moraju konsultovati sa nekim od nadležnih ustanova o pravilima zaštite i samozaštite.

Ministarstvo privrede SBK obavještava privredne subjekte da je na osnovu Zaključka Vlade SBK broj: 01-04.2-212/2020-40 od 12.03.2020. godine uspostavljen lnfo servis za prijave promjena u poslovanju uzrokovanih širenjem koronavirusa.

FŠCZ je naredio kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove.

Iz Službe za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travniki obavještavaju sve organizacije  civilnog društva / nevladine organizacije da se  rok za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati sa budžetske stavke „Projekti nevladinih organizacija“ iz Budžeta Općine Travnik za 2020.godinu prolongira  do 30.04.2020.godine.

 

Načelnik Općine Travnik uputio je obavezujuću Instrukciju sa skupštine i savjete mjesnih zajednica o obavezama u situaciji proglašenja opasnosti od epidemije:

Federalna vlada je na jučerašnjoj tematskoj sjednici u proširenom sastavu donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom.
 
Preporuke se mogu preuzeti na linku ispod teksta:

 

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8419

 

Obavještavamo vlasnike sredstava javnog prevoza –autobusi, kombi vozila  i taxi vozila  da su , u skladu sa Naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite  broj: 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine  DUŽNI IZVRŠITI VANREDNU DEZINFEKCIJU  SVOJIH VOZILA kojima pružaju usluge građanima.

Sukladno Naredbama  Federalnog stožera civilne zaštite  i  Kantonalnog stožera civilne zaštite Općinski stožer civilne zaštite Travnik ,na svojoj jučerašnjoj sjednici  poduzeo je niz preventivnih mjera ,prateći upute viših novoa vlasti i Zavoda za javno zdravstvo  SKB.

Pored navedenog, u kontaktima sa komunalnim poduzećima na području Travnika prati se realizacija planova čišćenja  a dogovorene su i dalje aktivnosti na pojačanim  mjerama  čišćenja grada i prigradskih naselja .

Ovom prilikom pozivamo građane na poštivanje svih mjera koje se odnose na samozaštitu i zabranu okupljanja .

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. aktivirani su svi operativni centri civilne zaštite koji mogu putem broj 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti(koronavirus) –prijave novih slučajeva,narušavanje samoizolacije ili drugih oblika neadekvatnog ponašanja u novonastaloj situaciji.