Aktuelna situacija po pitanju statusa MSŠ Travnik nastala povodom Zaključka Općinskog suda Travnik
Nastavak 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik zakazan je za 31. 07. 2018. godine (UTORAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.
Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala je 17. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća , koja će se održati 27. 07. 2018. godine (PETAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Travnik za 2017. godinu, sa izvještajima odbora i komisija koje imenuje Općinsko vijeće 2. Izvještaj o radu načelnika Općine i službi za upravu Općine Travnik za 2017. godinu 3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Travnik za 2017. godinu 4. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Općine Travnik za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 5. Izvještaj o radu JU Hrvatski kulturni centar Travnik Nova Bila za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 6. Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Travnik za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 7. Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Travnik za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 8. Izvještaj o radu JU Obdanište Travnik za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 9. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Travnik za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 10. Izvještaj o radu JU „Apoteka/Ljekarna“ Travnik za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 11. Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Travnik za 2017. godinu i Plan i Program rada za 2018. godinu 12. Izvještaj o radu Skupštine PD Vlašić d.o.o. Travnik za 2016. godinu 13. Izvještaj o radu Skupštine JP RV Plava voda d.o.o. Travnik za 2017. godinu 14. Izvještaj o radu Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik Nova Bila za 2017. godinu
Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća je okončao bodovanje prispjelih aplikacija po Javnom pozivu za za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2018.godinu, te utvrdio rang liste istih u nastavku:
Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini objavile su Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija ''Dijalog za budućnost
Obavještavaju se učenici koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 17.07.2018.godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u kancelariji broj 35. Općine Travnik. Na potpisivanje ugovora učenici, odnosno roditelji maloljetnih učenika, su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije. Ukoliko je učenik ili roditelj učenika sprijećen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog. Rang lista se može preuzeti na linku ispod:
Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala je 16. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća , koja će se održati 23. 07. 2018. godine (PONEDJELJAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1.Rebalans budžeta Općine Travnik za 2018. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2018. godinu 2.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2018. godinu 3.Prijedlog Odluke imenovanju članova komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke saglasanosti 4.Prijedlog Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2018. – 2022. godine 5.Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na području općine Travnik 6.Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana Babanovac Vlašić, lokalitet „Centar“ 7.Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Babanovac Istok“ Vlašić, lokalitet „Eko Zona“ 8.Zaključak o utvrđivanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik sa Nacrtom Odluke o provođenju 9.Zaključak o utvrđivanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište“, Travnik sa Nacrtom Odluke o provođenju 10.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 11.Zaključak o produženju mandata komisiji za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina 12.Rješenja o dodjeli zemljišta za; a)Ćamila Šarić b)Hanifa Čizmo c)Mirzet Kasumović d)Muhamed Salčinović e)Samir Ligata f)Tihomir Živković g)Ahmet Memagić h)Mersudin Ðulić i)Mesud Okić j)Ivica Dubravica k)DVD „Vitovlje“ l)Zlatko Mecan m)Sanja Vojinović
Nakon provedenog postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola koji ostvaruju izuzetne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima Odbor za društvene djeatnosti Općinskog vijeća Travnik utvrdio je:Konačnu rang listu redovnih učenika srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim takmičenjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima. Rang lista se može preuzeti na linku ispod teksta.
Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini utvrđena je: Konačna rang lista redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2017./2018. godini Rang lista se može preuzeti na linku ispod teksta