Konačna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu - 3.3 od 5 na osnovu 3 glasa

Objavljena konačna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu koju možete pogledati OVDJE.

Kompletan tekst javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih i Nadzornog odbora čiji je osnivač Općina Travnik možete pročitati OVDJE.

Roditelji 20 ( dvadaeset) učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Travnik danas su u zgradi Općine potpisali Ugovore o stipendiranju.

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH  da će se od 17.09. do 08.10. 2019. godine, u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Objavljene konačne rang liste za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji - 2.0 od 5 na osnovu 2 glasa

Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2019.godinu, uvrđene su:

Preliminarna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu - 3.1 od 5 na osnovu 7 glasa

Objavljena preliminarna lista korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2019. godinu koju možete pogledati OVDJE.

Uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do izljevanja Karaulske Lašve i plavljenja u mjesnoj zajednici Karaula. Trenutno se vrši čišćenje korita rijeke Karaulska Lašva u naselju Gradina. Radove izvodi firma "Merkez oil" Novi Travnik. Radi konfigaracije terena, prilaza pojedinim lokacijama i sl., izvođač radova koristi više vrsta teške mehanizacije.

Dana 27.09. (petak) sa početkom u 09.00 sati,  u Maloj sali Općine Travnik planirano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Fondacije Mozaik i Općine Travnik za period 01.10. 2019. -31.12.2023 godine.

Na područjima mjesnih zajednica Han Bila i Rudnik u toku su radovi na sanaciji korita rijeke Bila . Detaljnije, uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do oštećenja obale korita rijeke Bile na području mjesne zajednice Rudnik u mjestu Alihodže. Sanacija se provodi izradom obaloutvrde kamenim materijalom.