Načelnik Općine i predsjedavajuća Općinskog vijeća, svim katolicima općine Travnik žele čestiti i blagoslovljen Božić uz želje da ovaj blagdan ispuni vaša srca i domove mirom,radošću i toplinom.

Čestit Božić!

Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik - 4.3 od 5 na osnovu 3 glasa

Tekst javnog poziva možete pročitati na linku ispod:

Nakon provedenih procedura izbora najpovoljnijih ponuđača za zimsko održavanje puteva , Općina Travnik je na vrijeme  sklopila  ugovore za zimsko održavanje puteva , sezona 2018 -2019.godina

U prilogu ispod teksta mogu se vidjeti podaci o tome koja izabrana poduzeća održavaju koje putne pravce.

Obavještavaju se svi vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata općine Travnik u vezi sa novonastalim vremenskim neprilikama (uvećanom količinom snijega i stvaranjem leda na trotoarima, cestama i drugim javnim površinama, te krovovima, drveću i slično) da su dužni očistiti snijeg i led na prilazima svojih stambenih i poslovnih objekata, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Sl. novine Općine Travnik“, broj: 13/08).

Obavještavamo poduzenike i obrtnike koji su aplicirali za dobijanje subvencija za poticaj razvoju poduzetništva i obrta iz Budžeta Općine Travnik ,da će se potpisivanje Ugovora sa odabranim korisnicima obaviti u ponedjeljak 17.12.2018. godine u 11:00 sati u Maloj sali Općine Travnik .

 Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala  19. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  19.12.2018 godine (SRIJEDA), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

 

Danas u 12 sati na platou ispred PSKC Pirota izvršit će se dodjela muzilica za 11 korisnika odabranih po Programu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta općine Travnik za 2018.godinu.

Na osnovu člana 4. i 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usuglašavanja, ovjerii registriranju voznih redova, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“ broj 79/13. 91/14. 98/14 i 84/15) i Rješenja o pokretanju postupka redova vožnje na općinskim linijama broj: 09-05-10-40-192/18 od 04.12.2018. godine, Komisija za usklađivanje redova vožnje za registracioni period 2019. - 2021. godina na području općine Travnik

O B A V J E Š T A V A

PRIJEVOZNIKE

Rješenjem Službe za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik broj 09-05-10-40-192/18 od 04.12.2018. godine pokrenut je postupak usklađivanja redova vožnje u linijskom prijevozu putnika za općinske linije za registracioni period 2019. - 2021. godine.

Općina Travnik realizovala je niz aktivnosti u povodu obilježavanja sedmice borbe protiv korupcije, te su u okviru tog postavljeni sanduci za prijavu iste, održana je i simulacija suđenja a jučer (06.12.2018) u Maloj Sali Općine održan je okrugli sto na temu korupcije.