Zaključkom Skupštine SBK/KSB broj: 01-02-388/20 od 22.06.2020.godine utvrđena je obaveza provođenja javnih rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB na području svih općina Kantona. Vezano za naprijed navedeni zaključak pozivamo sve građane na:

Travnik dobio ciklo klupu. - 2.0 od 5 na osnovu 1 glas

Danas je svečano otvorena i puštena u rad ciklo klupa u Travniku.

Jvni poziv za podnošenje prijava za poticanje proljetne sjetve na području općine Travnik za 2020. godinu - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Općina Travnik raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za poticanje proljetne sjetve na području općine Travnik za 2020. godinu, za poljoprivredne proizvođače koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata, i koji su izvršili proljetnu sjetvu.

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), člana 60. Statuta PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik broj: 09/2012 od 30.01.2012. godine i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka i odluke Nadzornog odbora PD „Vlašić“ od 19.03.2020. godine,  Nadzorni odbor PD „Vlašić“ r a s p i s u j e J A V N I  O G L A S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA .

Općina Travnik Travnik u saradnji sa BeeZone biznis inkubatorom Centra za edukaciju mladih(CEM) poziva sve zainteresirane mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške razvoju poduzetništva koji se provodi u okviru EU4Business programa – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, kojeg finansira Evropska unija u vrijednosti od 15 miliona eura, a realizuju ga GIZ, UNDP i MOR.

Zbog nenadležnosti vođenja postupka po zahtjevu investitora "TLG" d.o.o. Travnik a izdavanje/obnovu okolišne dozvole za izgradnju vjetroelektrane Galica poništava se Javni poziv za očitovanje o istom.

 

Kompletan tekst poništenja javnog poziva možete pročitati OVDJE.

Općina Travnik oglašava Javni poziv za podnošenje aplikacija projekata za kapitalne investicije.

Sredstva će se odobravati za projekte, koji su odabrani po definiranim  kriterijima i koji će djelovati u pravcu poboljšanja kvaliteta života u zajednici.

U Travniku su danas načelnici pet općina sa područja Srednjobosanskog kantona potpisali sporazum o učešću u projektu „Staza stare pruge“,koji u narednih 18 mjeseci podržava razvoj turizma na otvorenom na području Travnika, Viteza, Donjeg Vakufa, Busovače i Jajca.