Građanima Travnika ,  u povodu Bajrama , velikog praznika muslimana, načelnik Općine Travnik,Admir Hadžiemrić  i predsjedavajuća Općinskog vijeća, Vlatka Lovrinović,  upućuu  iskrene čestitke, uz želju da im svjetlost Bajrama ukrasi domove srećom i zdravljem.

 

„Želimo da ovaj, za sve muslimane važan praznik, provedete u miru  i porodičnoj harmonij i da  ove bajramske dane svi iskoristimo  da se približimo jedni drugima i povežemo naša srca u ljubavi i pažnji jednih prema drugima. „

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Dana 07.05.2020. godine u Službenim novinama FBiH, broj 28/2020 objavljen je tekst Zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica. Članom 4. ovog Zakona predviđena su dva osnovna uslova koje je potrebno zadovoljiti kako bi poslovni subjekti stekli pravo na subvencioniranje doprinosa za penziono-invalidsko, zdravstveno i osiguranje za nezaposlenost u iznosu od 244,85 KM mjesečno.

Prvi uslov je da u mjesecu za koje se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Drugi uslov je da poslovni subjekt ima izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine.

Rok za dostavljanje zahtjeva za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak je do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Rok za podnošenje zahtjeva za subvenciju za mjesec april je produžen do 29.05.2020. godine odlukom Vlade FBiH od 08.05.2020. godine.

Porezna uprava FBiH je dana 13.05.2020. objavila detaljno uputstvo za sačinjavanje i podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja.

Više informacija možete pronaći ovdje.

U obavještenju poreske uprave je još jednom skrenuta pažnja poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj. Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Stoga se pozivaju porezni obveznici koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, da to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju bez obzira što imaju pad prihoda od 20 i više %

.............................................................................................................................
⟶ Ukoliko Vam je potrebna naša asistencija prilikom podnošenja zahtjeva, kontaktirajte nas na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Predsjedavajuća Općinskog vijeća zakazala je  35. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  27. 05. 2020. godine (SRIJEDA), u 10ºº sati, on-line.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

S obzirom na epidemiološku situaciju u našoj zemlji, te svakodnevno relaksiranje mjera od strane FŠCZ,  Općinski načelnik  donio  je odluku da se od danas (ponedjeljak  18.05.2020. godine )uspostavlja službeno registrirano radno vrijeme Općine Travnik, odnosno rad od 7 sati do 15 i 30 sati.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju iako smo se trudili da građani ne budu uskraćeni ni za jednu uslugu niti zahtjev koji su imali prema općinskim službama Općine Travnik.

Danas(13.05.2020) je načelnik Općine Travnik održao telekonferencijski sastanak   sa načelnikom bratske  Općine Pendik (R.Turska) gospodinom  Ahmet Cinom.

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine  na osnovi članka 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 4/05) i članka  3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako  imaju okolinsku/okolišnu  dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 5/06),Travnik, stavlja na: J A V N I   U V I D u postupak Izdavanje okolinske /okolišne dozvole

izgradnja objekta za preradu mlijeka -mljekara „Poljorad“ d.o.o. Turbe u vremenu od 22.04.2020 do 12.05.2020. godine.

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prećišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05) i Sporazuma o zajedničkoj implementaciji projekta “PRO-POSO” u 2020. godini, načelnik Općine Travnik, u p u ć u j e

JAVNI POZIV

Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA SA PRAVNIM SUBJEKTIVITETOM KOJIMA JE NAREDBAMA ŠTABOVA CIVILNE ZAŠTITE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI I PREDMET

NA OSNOVU ZAKLJUČKA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TRAVNIK OD 30.04.2020.GODINE MIJENJA SE REŽIM RADA SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆIINE TRAVNIKA.

U SKLADU S TIM OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE DA JE OD 04.05.2020.GODINE DO DALJNJEG :

 

 

RADNO VRIJEME OPĆINE  

OD 07:00 SATI DO 14:00

 

 

RAD SA STRANKAMA

OD 07:00 SATI DO 13:00