Obavijest za aplikante koji su podnijeli prijave-aplikacije na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta općine Travnik-subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.god. Komisija za evaluaciju pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik –subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.god. je održala sastanak, 28.09.2018.god. i izvršila evaluaciju svih pristiglih prijava-aplikacija u mjesecu septembru. Nakon izvršene evaluacije Komisija je utvrdila listu korisnika poticajnih sredstava kako slijedi: 1.Elvis Indžić 2.Emir Agić 3.Emir Palić 4.Adila Horić 5.Dženan Šahdan 6. Elizabeth Hrgić Sljedeći sastanak Komisija će održati krajem mjeseca Oktobra 2018.godine kada će izvršiti evaluaciju pristiglih prijava u mjesecu Oktobru 2018.godine i sačiniti listu korisnika sve do visine raspoloživog iznosa sredstava,a po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.
Centar za edukaciju mladih, Služba za zapošljavanje SBK/KSB i Biro-ispostava Travnik, organizovali su prvi dvodnevni motivacijski seminar za nezaposlene mlade ljude sa evidencije ove službe. Seminar je održan prostorijama CEM-a i Biroa Travnik, a u okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, te je okupio grupu mladih ljudi koji su se, nakon završene srednje škole, našli na evidenciji nezaposlenih osoba u Travniku. S obzirom na to da je jedan od ciljeva projekta „TRIK“ sistemska podrška zapošljavanju mladih kroz stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja, te kontinuirana promocija poduzetništva i poduzetničkog obrasca ponašanja među nezaposlenim mladim ljudima, ovaj seminar organizovan je upravo u jednom takvom okruženju, koje je dostupno svim mladim ljudima u Travniku. Polaznici su imali priliku kreirati vlastiti plan zapošljavanja, vježbati pisanje i kreiranje multimedijalnog CV-a i motivacionog pisma, te kroz vježbu iskusiti kako izgleda jedan razgovor sa poslodavcem. U okviru seminara, predstavljen je CEM-ov BeeZone biznis inkubator, te mogućnosti koje mladima nudi za samozapošljavanje. Svoju priču sa učesnicima seminara podijelila je i Enisa Mahmutović, koja je svoju poslovnu ideju ostvarila upravo kroz „TRIK“ i biznis inkubator. Predstavila im je cjelokupan proces razvoja svoje poslovne ideje, od apliciranja za mjesto u inkubatoru, edukacije koju je prošla kroz BeeZone Startup akademiju, ljudi koje je upoznala, te svoje sadašnje uspješno poslovanje. Svakako je do kraja godine planiran i nastavak ovog seminara, koji će obuhvatiti stotinu nezaposlenih mladih ljudi sa evidencije Službe za zapošljavanje. Vodeći partner u projektu „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet "Vitez" u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila, a isti se se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
Danas potpisan Ugovor o II fazi radova na izgradnji Srednjoškolskog centra Travnik
[IMAGE]dani_tvj.JPG[/IMAGE] Iz Teritorijane vatrogasne jedinice Travnik stigla je obavijest kojom pozivaju građane Travnika , posebno djecu i mlade da su za sutra , 27.9.2018 u 10.00 sati u prostorijama TVJ Travnik, Pirota bb, organizovali „Dan otvorenih vrata“. Ovo je prilika da se upoznate sa radom ove značajne organizacije za našu lokalnu zajednicu i mogućnost uspostavljanja različitih oblika saradnje i jačanja kapaciteta vatrogasne jedinice.
Iz Službe za opću upravu i BIZ izdvajamo kratku informaciju o utrošenim sredstvima sa budžetske stavke –jednokratna novčana pomoć. Prema ovoj informaciji , zaključno sa 31.08.2018.godine putem Službe za opću upravu i BIZ Općine Travnik realizovano je : -jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama – utrošeno 31,750 KM (126 porodilja, 127 novorođene djece, u jednom slučaju blizanci) – iznos novčane pomoći 250, 00 KM za jedno dijete. -jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim kategorijama, redovne mjesečne novčane pomoći – utrošeno 14,100 KM (141 zahtjev po 100, 00 KM) -pomoć u slučaju smrti, redovne mjesečne novčane pomoći - utrošeno 1,500 KM (6 zahtjeva po 250, 00 KM) -jednokratne novčane pomoći iz budžetske rezerve - utrošeno 14,100 KM ( 94 zahtjeva po 150, 00 KM)
Organizovana obuka za pisanje projekata po LOD metodologiji
Na osnovu člana 92. Statuta Općine Travnik (Prećišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05) i člana 2. Odluke o usvajanju LOD metodologije u Općini Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 4/2013), načelnik Općine Travnik, r a s p i s a o JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA / NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI SA BUDŽETSKE STAVKE „PROJEKTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA“ IZ BUDŽETA OPĆINE TRAVNIK ZA 2018.godinu Ovim Javnim pozivom Općina Travnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti: 1.Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita 2.Kultura 3.Sport 4.Izgradnja i razvoj lokalne zajednice 5.Ekologija. Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će od 3.000,00 KM – 6.000,00 KM. Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti do 12 mjeseci. Izabrani projekti moraju bit realizvani u periodu od 01.01.2018.godine do 31.12.2018. godine. Na linkovim ispod teksta može se preuzeti kompletan tekst Javnog poziva i prateći obrasci..
Komisija za odabir korisnika ekonomske komponente pomoći a koja se već nalaze na finalnoj listi korisnika sanacije stambenog fonda u Projektu oporavka od poplava utvrdila je konačnu Rang listu korisnika za pomoć u oblasti ekonomskog osnaživanja u okviru Programa za oporavak od poplava-Stambeno zbrinjavanje Kako se radi o konačnoj rang listi korisnici nemaju pravo prigovora. Rang lista se može preuzeti na linku ispod teksta.
Javni uvid u toku , javna rasprava 10.10.2018.