Delegacija predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH je krajem septembra na inicijativu lokalnih vlasti Općine Travnik došla u posjetu ovoj Općini gdje se susrela sa ¸načelnikom, Admirom Hadžiemrić, Abidom Drobo, pomoćnikom načelnika Službe za zajedničke i komunalne poslove, te Alenom Salkić, vlasnikom Veterinarske stanice “dr.Salkić” koja ima potpisan Ugovor o vršenju poslova sterilizacije i kastracije napuštenih životinja. Općina Travnik je, kako je naglasio načelnik svjesna da je problem sa psima na ulici nešto što se akumuliralo dugo vremena, te da se stoga ne može ni riješiti preko noći, a posebno ne “kraticama” koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj:25/09). S obzirom na opredijeljenost ove Općine da problem riješi na najefikasniji mogući način, a to je humano i zakonski, predstavništvo Fondacije Dogs Trust je izrazio zadovoljstvo njihovom inicijativom i namjeru da ovu Općinu podrži prije svega savjetodavno – vezano za uspostavljanje zakonskih elemenata humanog Sistema za upravljanje populacijom pasa kakvog imaju svi razvijeni centri u Evropi i svijetu, ali i tehnički i finansijski, u skladu sa svojim resursima. U tom smislu, Predstavništvo će Općini ustupiti detaljno razrađen plan za uspostavljenje zakonskog Sistema, te u prvoj fazi pružiti kontinuiranu savjetodavnu i hitnu tehničku podršku kako bi ovaj proces otpočeo. Najveći izvor napuštenih pasa svakako je napuštanje i neodgovornost vlasnika, te je u tom smislu ključno početi provoditi mjere odgovornog vlasništva, tj, sankcioniranje ne odgovornosti vlasnika u što skorije vrijeme. Općina je identificirala i dodatni vrlo značajan izvor pasa na ulicama ove općine, a to je ne zakonito dovoženje pasa iz drugih regija, na šta je takođe potrebno početi djelovati odmah kroz česte policijske kontrole, a posebno na mjestima i u vrijeme kada se smatra da se ove nelegalne aktivnosti dešavaju. “Naše aktivnosti u saradnji sa veterinarskim stanicama i Udruženjem za zaštitu životinja “Avlijaner” su rezultirale u sterilizaciji i kastraciji oko 130 napuštenih pasa o kojima se zajednica brinula i koji nisu predstavljali rizik, ali je u zadnje vrijeme dovoz novih, nepoznatih pasa koji su sigurno i sami uplašeni, i to u čoporima, povećalo i sigurnosni i zdravstveni rizik zajednice, te se ovaj izvor mora eliminirati odmah”, rekao je načelnik Općine. U toku ovog vrlo produktivnog sastanka, napravljena je okvirna mapa svih elemenata Sistema te je sljedeći korak napraviti akcioni plan za njihovu uspostavu, o čemu će Općina transparetno i pravovremeno obavijestiti svoje građane, s napomenom da je dosljednost i strpljenje ključ u ovom procesu ako se problem želi riješiti istinski trajno i tako da se više ne vrati.
Iz Službe za razvoj,privredu i vanprivredu obavještavaju da je okončan postupak odabira projekata samozapošljavanja žrtava mina i njihovih porodica koji će biti podržani. Na linku ispod teksta može se preuzeti ZAPISNIK O EVALUACIJI BIZNIS PROJEKATA ŽRTAVA MINA U OPĆINI TRAVNIK sa sastanka Komisije za odabir biznis projekata iz “EU Projekat pomoći žrtvama mina i njihovim porodicama u BiH u periodu 2018-2019“ kroz pružanje poslovnog obrazovanja i mogućnosti samozapošljavanja u BiH 2018/2019, sa područja OpćineTravnik.
Obavijest za aplikante koji su podnijeli prijave-aplikacije na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta općine Travnik-subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.god. Komisija za evaluaciju pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik –subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.god. je održala sastanak, 28.09.2018.god. i izvršila evaluaciju svih pristiglih prijava-aplikacija u mjesecu septembru. Nakon izvršene evaluacije Komisija je utvrdila listu korisnika poticajnih sredstava kako slijedi: 1.Elvis Indžić 2.Emir Agić 3.Emir Palić 4.Adila Horić 5.Dženan Šahdan 6. Elizabeth Hrgić Sljedeći sastanak Komisija će održati krajem mjeseca Oktobra 2018.godine kada će izvršiti evaluaciju pristiglih prijava u mjesecu Oktobru 2018.godine i sačiniti listu korisnika sve do visine raspoloživog iznosa sredstava,a po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.
Centar za edukaciju mladih, Služba za zapošljavanje SBK/KSB i Biro-ispostava Travnik, organizovali su prvi dvodnevni motivacijski seminar za nezaposlene mlade ljude sa evidencije ove službe. Seminar je održan prostorijama CEM-a i Biroa Travnik, a u okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, te je okupio grupu mladih ljudi koji su se, nakon završene srednje škole, našli na evidenciji nezaposlenih osoba u Travniku. S obzirom na to da je jedan od ciljeva projekta „TRIK“ sistemska podrška zapošljavanju mladih kroz stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja, te kontinuirana promocija poduzetništva i poduzetničkog obrasca ponašanja među nezaposlenim mladim ljudima, ovaj seminar organizovan je upravo u jednom takvom okruženju, koje je dostupno svim mladim ljudima u Travniku. Polaznici su imali priliku kreirati vlastiti plan zapošljavanja, vježbati pisanje i kreiranje multimedijalnog CV-a i motivacionog pisma, te kroz vježbu iskusiti kako izgleda jedan razgovor sa poslodavcem. U okviru seminara, predstavljen je CEM-ov BeeZone biznis inkubator, te mogućnosti koje mladima nudi za samozapošljavanje. Svoju priču sa učesnicima seminara podijelila je i Enisa Mahmutović, koja je svoju poslovnu ideju ostvarila upravo kroz „TRIK“ i biznis inkubator. Predstavila im je cjelokupan proces razvoja svoje poslovne ideje, od apliciranja za mjesto u inkubatoru, edukacije koju je prošla kroz BeeZone Startup akademiju, ljudi koje je upoznala, te svoje sadašnje uspješno poslovanje. Svakako je do kraja godine planiran i nastavak ovog seminara, koji će obuhvatiti stotinu nezaposlenih mladih ljudi sa evidencije Službe za zapošljavanje. Vodeći partner u projektu „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet "Vitez" u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila, a isti se se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
Danas potpisan Ugovor o II fazi radova na izgradnji Srednjoškolskog centra Travnik
[IMAGE]dani_tvj.JPG[/IMAGE] Iz Teritorijane vatrogasne jedinice Travnik stigla je obavijest kojom pozivaju građane Travnika , posebno djecu i mlade da su za sutra , 27.9.2018 u 10.00 sati u prostorijama TVJ Travnik, Pirota bb, organizovali „Dan otvorenih vrata“. Ovo je prilika da se upoznate sa radom ove značajne organizacije za našu lokalnu zajednicu i mogućnost uspostavljanja različitih oblika saradnje i jačanja kapaciteta vatrogasne jedinice.
Iz Službe za opću upravu i BIZ izdvajamo kratku informaciju o utrošenim sredstvima sa budžetske stavke –jednokratna novčana pomoć. Prema ovoj informaciji , zaključno sa 31.08.2018.godine putem Službe za opću upravu i BIZ Općine Travnik realizovano je : -jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama – utrošeno 31,750 KM (126 porodilja, 127 novorođene djece, u jednom slučaju blizanci) – iznos novčane pomoći 250, 00 KM za jedno dijete. -jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim kategorijama, redovne mjesečne novčane pomoći – utrošeno 14,100 KM (141 zahtjev po 100, 00 KM) -pomoć u slučaju smrti, redovne mjesečne novčane pomoći - utrošeno 1,500 KM (6 zahtjeva po 250, 00 KM) -jednokratne novčane pomoći iz budžetske rezerve - utrošeno 14,100 KM ( 94 zahtjeva po 150, 00 KM)
Organizovana obuka za pisanje projekata po LOD metodologiji
Na osnovu člana 92. Statuta Općine Travnik (Prećišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05) i člana 2. Odluke o usvajanju LOD metodologije u Općini Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 4/2013), načelnik Općine Travnik, r a s p i s a o JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA / NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI SA BUDŽETSKE STAVKE „PROJEKTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA“ IZ BUDŽETA OPĆINE TRAVNIK ZA 2018.godinu Ovim Javnim pozivom Općina Travnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti: 1.Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita 2.Kultura 3.Sport 4.Izgradnja i razvoj lokalne zajednice 5.Ekologija. Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će od 3.000,00 KM – 6.000,00 KM. Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti do 12 mjeseci. Izabrani projekti moraju bit realizvani u periodu od 01.01.2018.godine do 31.12.2018. godine. Na linkovim ispod teksta može se preuzeti kompletan tekst Javnog poziva i prateći obrasci..