Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik realizovala je sve aktivnosti planirane za prvih 5 mjeseci tekuće godine.Ovom prilikom objavljujemo pregled najznačajnijih aktivnosti ove Službe u periodu od 01.01.2009.g. do 14.05.2009.g.: 1. Vršena je kontrola kvaliteta zimskog održavanja lokalnih puteva, dionica nekategorisanih puteva i gradskih i prigradskih ulica (od 01.01. do 15.03.2009.g.).
U organizaciji Akademije plesnog pokreta u BIH u petak 15.05.2009. godine oko 300 maturanata predvođenih mažoretkinjama i limenom glazbom krenut ce od Trga tinejdžera do Trga Lajpciga gdje ce se odrzati centralna manifestacija maturantskog plesa za GUINNESS-ovu knjigu rekorda.Ova maturantska parada je najveća smotra mladih, maturanata srednjih škola, u cijelom regionu. Družeći se kroz dvomjesečne pripreme maturanti Travnika dosli su do samog kraja. Po predviđenom protokolu ovog događaja u 11:45 sati je polaganje zakletve o nenasilju, a u 12:00 je ples za Gunness-a. Satnica nije promjenjiva jer smo povezani satelitskim radijskim signalom sa svim zemljama i gradovima ucesnicima tako da se mora pratiti strogi protokol manifestacije.
Prema procjenama BH GASA građani općine Travnik bi već u sljedećoj grejnoj sezoni 2010/2011 mogli imati gas u svojim domaćinstvima
Danas 8.05.2009.godine u kabinetu načelnika Općine potpisan je Sporazum o nastavku realizacije projekta „Plava voda“ shodno pismu namjere Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD-a). Sporazum su potpisali načelnici općina Travnik,Novi Travnik,Vitez,Busovača i Zenica,a kolika je važnost potpisivanja ovog Sporazuma potrđuje i činjenica da su istom prisustvovali predstavnici Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj,predstavnik Agencije za slivove rijeke Save,Ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva u Vladi SBK,kao i SNV-Holandska organizacija za razvoj kao koordinator u ovom Projektu.Sporazum definiše spremnost svih potpisnika na daljem učestvovanju u ovom Projektu kao i nastavak realizacije aktivnosti kod Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj vezanih za projekat “Plava voda”.
Na sjednici Općinskog vijeća Travnik raspravljaće se o prihvatanju projekta gasifikacije
Načelnik Općine,Tahir Lendo građanima Travnika uputio čestitku u povodu 1.maja Međunarodnog praznika rada
Na sastanku održanom juče(29.4.2009.godine) između ministra okoliša i turizma Federacije BIH i ministra privrede Srednjobosanskog kantona dogovoreno sufinansiranje izrade Master plana razvoja turizma.Kompletan tekst o ovom događaju prenosimo sa www.fmoit.go.ba
Uskoro početak izgradnje Srednjoškolskog centra
Za 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 29.04. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik, utvrđen je sljedeći; D n e v n i r e d 1.Izvještaj o radu načelnika i službi za upravu Općine Travnik za 2008. godinu sa TVJ 2.Program rada načelnika i službi za upravu Općine Travnik za 2009. godinu sa TVJ 3.Izvještaj o radu Općinskog vijeća Travnik za 2008. godinu 4.Program rada Općinskog vijeća Travnik za 2009. godinu 5.Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01. do 31.12.2008. godine 6.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12.2008. godine 7.Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta općine Travnik za 2008. godinu i Izvještaj o realizaciji plana kapitalnih grantova i kapitalnih izdataka općine Travnik za 2008. godinu 8.Odluka o preraspodjeli suficita 9.Odluka o visini sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u Budžetu općine za 2010 . godinu 10.Usvajanje Izvještaja Komisije za raspisivanje konkursa za ostvarivanje prava na nadziđavanje zgrada, izgradnju potkrovnih stanova i došenje Odluka o dodjeli prava na izgradnju stanova a)Miralem Neven b)Jasmina Pašalić c)Anes Bešo 11.Pojašnjenja vezana za Inicijative koje su bile predmetom razmatranja NPO Za 2. tematsku sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 27.04. 2009. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik utvrđen je sljedeći; D n e v n i r e d 1.Rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Za 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 05.05. 2009. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik utvrđen je sljedeći; Dnevni red: 1.Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Travnik za 2008. godinu 2.Izvještaji i planovi rada JU a)JU „Centar za kulturu općine Travnik“ b)JU „Hrvatski kulturni centar“ Travnik c)JU Gradska biblioteka Travnik d)JU Zavičajni muzej Travnik e)JU Obdanište Travnik f)JU Apoteka /Ljekarna Travnik g)JU Dom zdravlja Travnik h)JU Centar za socijalni rad Travnik 3.Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za 2008. godinu