Zakazana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 14.09. 2009. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Za 4. tematsku sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 16.09. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Danas javna rasprava o regulacionim planovima
Nakon završenih dogovora,izbora projekata,snimanja stanja i izrade predmjera i predračuna,stvorene su pretpostavke za potpisivanje ugovora o sufinansiranju kapitalnih projekata između Općine Travnik i Kancelarije Projekta GAP.
U skladu sa obavezama iz člana 174. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 39/03 i 22/06), načelnik Općine Travnik uputio je Općinskom vijeću Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2009 – 2013. godine.
Područje Srednjobosanskog kantona konačno dobija svoj ured za razvoj u obliku jednog od ureda Regionalne agencije za razvoj.
Općinsko vijeće Travnik u tekućoj sedmici održaće dvije sjednice na kojima će se razmatrati veliki broj značajnih odluka
Na sjednici Općinskog vijeća Travnik,održanoj 18.6.2009.godine usvojen je Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Travnik do 2010.g., u 2009.g.Građani zainteresovani za detalje ovog dokumenta isti mogu ovdje preuzeti.
Na sjednici Općinskog vijeća Travnik,održanoj 18.6.2009.godine usvojen je izvještaj o realizaciji Akcionog plana na implementaciji strategije razvoja općine travnik do 2010.g., u 2008.g. Građani zainteresovani za detalje ovog dokumenta isti mogu ovdje preuzeti.