Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 9. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), članka 91. Statuta Općine Travnik (''Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik'', broj: 11/05) i člana 90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Travnik (''Službene novine Općine Travnik'', broj: 5/05 i 18/06), Općinsko vijeće Travnik sjednici održanoj 24.05.2019. godine, d o n o s i

Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 9. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), člana 91. Statuta Općine Travnik (''Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik'', broj: 11/05) i članka 90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Travnik (''Službene novine Općine Travnik'', broj: 5/05 i 18/06), Općinsko vijeće Travnik sjednici održanoj 24.05.2019. godine, d o n o s i

Zakazana 26. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  31. 05. 2019. godine (PETAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Poštovani sugrađani,

načelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić, pored uobičajne komunikacije  kroz susrete i putem zvanične web – stranice Općine Travnik, od sada će biti dostupan putem zvaničnog profila na društvenoj mreži Facebook.

Načelnik Općine Travnik raspisuje oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja općine Travnik(udruženja i fondacije) da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području općine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Zakazana 25. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  24. 05. 2019. godine (PETAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Obavještavamo građane poplavljenog dijela područja općine Travnik da prema Preporuci za organizovanje i provođenje mjera nakon obilnih padavina od nedjelje 12.05. do ponedeljka 14.05.2019. godine Federalne uprave civilne zaštite broj: 05-44/14-200-1/2019 od 16.05.2019. godine u kojoj je između ostalog navedeno: