J A V N I    P O Z I V

za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik - subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020 godinu

U okviru projekta „Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu“ kojeg su realizirali Nogometni/Fudbalski savez BiH i Općina Travnik na stadionu u Docu na Lašvi izgrađen je teren sa vještačkom travom.

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe i osobe sa minimalnim primanjem sa područja općine Travnik koje ne posjeduju  više od 100 m2 plastenika, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju

Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti lica koja su u posljednjie 3 godine ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija.

Pravo na ucesce nemaju opcinski i Muslim Aid zaposlenici kao ni  clanovi njihove uze proodice

Pozivaju se građani mjesne zajednice Turbe, zainteresirane fizičke i pravne osobe, da prisustvuju i daju usmene komentare na javnoj raspravi koja će se održati u općini Travnik u četvrtak, 01.10.2020. god. sa početkom u 12,oo sati.

Predmet rasprave je:

Obnova-produljenje okolišne dozvole broj: 04/02-23-11-1159/15 od 05.10.2015. godine izdate za izgrađenu benzinsku crpku „HIFA BENZ“ d.o.o. Tešanj, Bukva br. 9, Podružnica Travnik. benzinska crpka se nalazi na istočnom ulazu u grad Travnik između magistralne ceste M-5 i rijeke Lašva (parcela k.p.br. 3934 u naravi „Kuća i zgrada površine 53 m2 i k.p.br. 3935 u naravi dvorište površine 3072 m2, upisane u k.o. Travnik), na investitora / vlasnika „HIFA BENZ“ d.o.o. Tešanj, Bukva br. 9 .

Na javnoj raspravi će se diskutirati o navedenom zahtjevu uz koji je priložen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom.

Dokumentacija, tehnički i opći podaci  o zahvatu u prostoru, objektima, namjeni, postrojenjima, pratećim sadržajima i investitoru/vlasniku dostupni su i izloženi javnosti u prostorijama Službe, soba broj 41 svakim radnim danom od 13,oo do 15,oo sati i na web strani  općine Travnik  www.opcinatravnik.com.ba .

Napominjemo da će se javna rasprava zbog proglašene pandemije zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (socijala-fizička distanca najmanje 2 m, korištenje zaštitnih maski i rukavica i sl.).

                         

                                                         POMOĆNIK NAČELNIKA OPĆINE TRAVNIK

                                                                       Gordan Zec, dipl.prav.     

Obavještavamo građane općine Travnik da će se glavna javna rasprava vezana za nacrt odluke o komunalnim redarima održati 22.09.2020. godine (UTORAK) u Centru za kulturu općine Travnik u 17,00 sati.

 

NACT Odluka o komunalnom redaru

Dana 10.09.2020.god. u ulici Aleja Konzula (zelena površina preko puta Univerziteta u Travniku) postavljeno je igralište za djecu (napravljeno od drveta iz privatnih šuma) od strane predstavnika samostalnog obrta „Bosanska Sofra“.

Javna rasprava će se održati 01.10.2020 godine u 11,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik.

Javna rasprava će se održati 01.10.2020 godine u 11,30 sati u Velikoj  Sali Općine Travnik.

Na 39. Redovnoj sjednici održanoj 04. I 07.09.2020. godine donesen sljedeći zaključak: