1 1 1 1 1

Danas je u maloj sali Općine Travnik održaana press konferencija u vezi eventualnog zatvaranja Bosanske ulice.


Naime, na osnovu inicijative vijećnika Općinskog Vijeća Travnik, Mjesne zajednice „Centar“ i niza nevladinih organizacija, općinska administracija pokreće aktivnosti na zatvaranju Bosanske ulice za saobraćaj,odnosno pretvaranje iste u pješačku zonu.
S tim u vezi, u prethodnom periodu provedena je anketa za sve privredne subjekte locirane duž Bosanske ulice(od Tarabovca do Općinskog suda) te online anketa za građane.
Privrednici i građani Općine Travnik su većinski se izjasnili da su za zatvaranje Bosanske ulice i forrmiranje pješačke zone.
Za konačnu realizaciju ovog Projekta svakako je bitno i mišljenje struke,odnosno elaborat inžinjera saobraćajne struke,što je sljedeći korak koji planira provesti općinska administracija.
Dok se ne uradi elaborat Bosanska ulica se od 01.01.2021 vraća na stari režim zabrane kretanja za motorna vozila,tj. radnim danima i subotom od 18 do 24 sata, a nedjeljom od 00 do 24 sata