1 1 1 1 1

Iz Službe za opću upravu i BIZ pored redovnih aktivnosti koje se odnose na  statusna pitanja boračko-invaliskih populacija i njihovih porodica  vode se i posebne aktivnosti   iz socijalne  zaštite. Stoga obavještavamo građane da je  u toku 2020.godine:

  • Proveden 261 zahtjev i dodijeljena 261   novčana  egzistencijalna  naknada
  • U oblasti pomoći nezaposlenim porodiljama provedeno postupaka i dodijeljeno ukupno 207 novčanih naknada i to: po 300,00 KM za prvo i drugo dijete; po 500,00 KM za treće dijete i po 700,00 KM porodiljama koje su rodile četvrto i svako sljedeće dijete
  • Po zahtjevima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći riješeno i dodijeljano 112 jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima u iznosu od po 150,00 KM
  • Prvi put ove godine izdvojena su sredstva za pomoć medicinski potpomognutoj oplodnji. Ova Služba zaprimila je dva ovakva zahtjeva i oba su riješena odobravanje pomoći u iznosu od po 1.000,00 KM
  • Riješena tri zahtjeva i odobreno po 300,00 KM za troškove sahrane socijalno ugroženih lica