1 1 1 1 1

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su, u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. Novine FBiH“ br. 42/10) i članom 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja prava na novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Sl.Novine FBiH“ br. 32/17), obavezni prijaviti Plan proizvodnje za 2021. godinu.

Klijenti koji ne prijave plan proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčane podrške u 2021. godini.

Plan proizvodnje se prijavljuje u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu, na obrascu PPP koji je propisan od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Rok za prijavu je 15.11.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik, kancelarija broj 9 ili na broj telefona 030/511-277, lokal 244 svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati.