1 1 1 1 1


Danas je u kabinetu načelnika općine Travnik održan sastanak kojem je,sa svojim saradnicima, prisustvovao dr. Nisvet Hrnjić, ministar privrede u Vladi SBK.

Sastanku je prisustvovala i Amira Đelilbašić, pomoćnik načelnika- Služba za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik.
Razgovaralo se o aktuelnoj situaciji ali i o zakonskoj regulativi u oblasti privrede.
Ministar i načelnik su prepoznali značaj i potrebu koordiniranog djelovanja kantonalnog i općinskog nivoa vlasti u podršci privredi Kantona.