1 1 1 1 1

U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim 27.09.2019. godine između Fondacije Mozaik i Općine Travnik definisana je osnova saradnje na uspostavanju i razvoju programa Omladinska banka Travnik, uključujući i podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Mozaik impakt inkubator u periodu oktobar 2019-decembar 2023. godine.

Omladinska banka Travnik je imala 3 aplicirana mikrobiznisa na poziv koji je bio otvoren do 30.04. 2020. godine. Odbor za mikropreduzetništvo je mentorisao i odobrio jedan mikrobiznis koji je bio na glasanju do 27.05. do 14:00h.

Dana 03.06. (srijeda) sa početkom u 09.00 sati,  u Maloj sali Općine Travnik planirano je održavanje ceremonije potpisivanja ugovora za mikrobiznis.