1 1 1 1 1

U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim 27.09.2019. godine između Fondacije Mozaik i Općine Travnik definisana je osnova saradnje na uspostavanju i razvoju programa Omladinska banka Travnik, uključujući i podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Mozaik impakt inkubator u periodu oktobar 2019-decembar 2023. godine.

Omladinska banka  Travnik je uspješno aplicirala sa 6 projekata na Prvi poziv OB koji je bio otvoren do 09.03. 2020. godine, a koji su nakon glasanja odobreni za finansiranje iz Fonda Omladiske banke Travnik.

Dana 16.04. 2020. godine, potpisani su Ugovori o dodjeli i korištenju bespovratnih novčanih sredstava sa šest neformalnih grupa mladih iz Travnika, koji će biti realizirani u 2020. godini i to:

 

Naziv odobrenog projekta

Članovi i članice grupe

Link projekta na loncu

Broj glasova u kampanji

Ukupna vrijednost

Odobreni iznos od OB Travnik

Doprinosi iz zajednice

1

Osvijetlimo korake dječijih stopa

Elvedina Topić, Lamija Sijah, Armin Karić

https://www.lonac.pro/project/1812

153

2.250,00 KM

1.500,00 KM

750,00 KM

2

Igralište za djecu

Melisa Pružan, Mirela Hrustanović, Lamija Hrustanović

https://www.lonac.pro/project/1917

141

2.250,00 KM

1.500,00 KM

750,00 KM

3

Rekonstrukcija dječijeg igrališta

Amir Goran, Jasmin Hadžialić, Amer Zuhrić, Armin Hadžialić

https://www.lonac.pro/project/1932

127

2.250,00 KM

1.500,00 KM

750,00 KM

4

JEDNO DIJETE U SALI JE JEDNO MANJE NA ULICI

Benjamin Pranjga, Muamer Mević, Salih Selman

https://www.lonac.pro/project/1770

123

2.250,00 KM

1.500,00 KM

750,00 KM

5

Reci glasno, za sport u Travniku

Arnes Selman, Abudalh Mehić, Emrah Akeljić

https://www.lonac.pro/project/1873

117

2.250,00 KM

1.500,00 KM

750,00 KM

6

Prva pomoć za sve

Erik Gržić, Danijel Cakarić, Kerim Salihović, Andrea Filipović, Hrvoje Ledić, Ilma Hadžiarapović

https://www.lonac.pro/project/1705

107

2.575,00 KM

1.200,00 KM

1.375,00 KM

 

Ukupno:

     

13.825,00 KM

8.700,00 KM

5.125,00 KM