1 1 1 1 1

Danas (26.03.2020) je načelnik Općine Travnik  na konferenciji za novinare upoznao javnost o do sada poduzetim aktivnostima po pitanju sprječavanja koronavirusa (COVID – 19), ali i budućim planovima na području travničke općine.


Načelnik je u uvodnom obračanju istakao da su na  području općine Travnik aktivirane  službe medicinske pomoći, službe čistoće, utvrđeni planovi čišćenja, pojačano svakodnevno čišćenja javnih površina – aktivirana tri komunalna preduzeća –JKP „Bašbunar“, JKP“ Trebišnjica“ i SRC „Vlašić“.

Također,načelnik Hadžiemrić  je nabrojao i ostale aktivnosti koje su urađene a sve sa ciljem sprječavanja COVID-a 19:

-Teritorijalna vatrogasna jedinica (TVJ) Travnik i dva dobrovoljna vatrogasna društva uključena su u aktivnosti čišćenja, a sve cisterne raspoložive za ovu namjenu stavljene u funkciju. Izdvojeno 40.000 KM za aktivnosti pojačanog čišćenja i pranja javnih površina

-Crveni križ je u sastavu Štaba CZ, te je uključen sa mrežom volontera u aktivnosti pomoći u nabavci namirnica i drugih potrebština osobama starijim od 65 i više godina koji žive sami, a kontinuirano smo u kontaktima sa Javnom kuhinjom MDD Merhamet.

-Sačinjen telefonski imenik najvažnijih kontakt telefona i objavljen na web strani Općine, organizovane mjesne zajednice radi evidentiranja građana pristiglih iz inostranstva.Njihovi izvještaji se svakodnevno šalju Operativnom štabu kako bi nadležne institucije mogle provoditi dalje mjere

-Na web stranu Općine i putem lokalnih medija obaviješteni su kućni savjeti stambenih zgrada kolektivnog smještaja o obavezi svakodnevnog čišćenja zajedničkih dijelova zgrada i solidarne organizacije nabavke za građane starije 65 godina koji žive sami, a imaju ograničenje kretanja.

-Dostavljena obavijest mjesnim zajednicama o obavezi formiranja kriznih grupa u mjesnim zajednicama, napravljena lista osoba kojima načelnik Općine izdaje Odobrenja za kretanje u vrijeme od 18:00 do 05:00 sati za osobe koje učestvuju u mjerama zaštite i spašavanja.

-Izdata odobrenja za kretanje u vrijeme od 18:00 do 05:00 sati za osobe koje učestvuju u mjerama zaštite i spašavanja

-Obaviješteni građane Travnika koji su zaposleni u BNT-Tvornici mašina i hidraulike Novi Travnik i članovi njihovih porodica da su dužni ostati u samoizolaciji i javiti se ODMAH na telefon 030 – 513 – 513

-Vjerskim zajednicama i pokopnim društvima dostavljena obavijest o obavezi nabavke vreća za transport i druge opreme za eventualno umrle. Od Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona osigurana sanitarno –higijenska pravila za sahranjivanje umrlih od infektivnih bolesti. Sanitarno- higijenska pravila za sahranjivanje umrlih od infektivnih bolesti koji smo dobili od Zavoda za javno zdravstvo dostavili vjerskim zajednicama i pokopnim društvima.

-Ono što je važno za građane je i činjenica da je rad općinske administracije organizovan tako da nesmetano pružamo sve usluge iz naše nadležnosti uz maksimalnu zaštitu i građana i uposlenika.

-Iako su sve pobrojane aktivnosti dio zdravstvene zaštite posebno smo proveli niz mjera koje se odnose direktno na funkcionisanje zdravstvene zaštite u smislu da smo
odredili prostor za smještaj osoba koje ne poštuju mjere samoizolacije i predali na korištenje MUP-u SBK.

-Uplatili smo sredstva od po 10,000 KM za sve tri Bolnice u Travniku i Domu zdravlja Travnik – ukupno 40.000,00 KM. Izvršili smo nabavku lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za lica koja rade na mjerama zaštite i spašavanja- civilna zaštita, uposlenici koji rade, vatrogasci, predsjednici mjesnih zajednica.

-Proveli smo postupke nabavke za izolatorij i određeli prostor , a u toku su aktivnosti na isporuci i odmah se kreće sa aktivnostima na opremanju prostora izolatorija. – 160 kreveta , boca sa kisikom i druge opreme.