1 1 1 1 1

Općinski štab/stožer civilne zaštite Travnik ,prema ranijem zaključku  angažovao je zvanična tijela mjesnih zajednica  za obavljane poslova koordinacije sa građanima. Doprinos  mjesnih zajednica  u ovoj situaciji je nemjerljiva, stoga pozivamo građane na saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica .

Pored navedenog , važnu ulogu u ovoj situaciji u stambenim zgradama kolektivnog smještaja imaju kućni savjeti  u provođenju obaveza samozaštite  kao I solidarnosti prema osobama od 65 I više godina a žive sami I ograničeno ima je kretanje.

PREDSJEDNICI MZ OPĆINE TRAVNIK

 

R/B

MJESNA ZAJEDNICA

PREDSJEDNIK

TELEFON

01.

Bijelo Bučje - Pulac

ZAHIROVIĆ SENAD

062/666-685

02.

Bojna

BEGANOVIĆ SULEJMAN

061/016-367

03.

Centar

HUJDUR AMIR

061/366-168

04.

Čukle

SOFTIĆ MUNIB

061/372-936

05.

Gornji Dolac

IVKOVIĆ MUHAMED

061/798-050

06.

Dolac na Lašvi

BATINIĆ ZDRAVKO

063/015-220

07.

Dub

ZUPAROVIĆ IBRO

062/158-697

08.

Gluha Bukovica

HODŽIĆ NERMIN

062/463-447

09.

Goleš

PECO SEAD

061/754-822

10.

Grahovčići

BARBIĆ ZORAN

063/289-744

11.

Guča Gora

GRABUS NERMIN

061/814-040

12.

Han Bila

RIBO ALDIN

061/372-042

13.

Ilovača

BEGANOVIĆ ENVER

062/214-782

14.

Kalibunar

ŠVRAKA JASMIN

062/991-749

15.

Karaula

GORAN HAMED

061/698-357

16.

Korićani

NEROVČIĆ MIJO

063/692-722

17.

Kraljevice

KRIŽANAC STIPO

061/476-980

18.

Maline

BEGOVIĆ SENAD

061/605-796

19.

Mehurić

JAŠAREVIĆ MUHAMED

062/158-641

20.

Mosor

HODŽIĆ ZIJAD

 062 596 262

21.

Mudrike

MAGLIĆ SABAHUDIN

061/285-989

22.

Nova Bila

BAJO IVICA

063/141-564

23.

Paklarevo

VALJAN TIHOMIR

061/851-417

24.

Pirota

STOJANOVIĆ MLADEN

061/686-748

25.

Pokrajčići

ČEKO NIKOLA

063/707-246

26.

MZ Polje Slimena

ŠUŠKIĆ SEAD

062/640-548

27.

Potkraj

ŠKULJ DRAGAN

061/614-400

28.

Rudnik

ADILOVIĆ SALKO

061/827-130

29.

Stari Grad

ČAJNIĆ ADNAN

061/140-912

30.

Šišava

RAC DRAGAN

062/376-970

31.

Turbe

GANIĆ EMIR

061/768-318

32.

Višnjevo

OSMANOVIĆ KADIR

062/286-902

33.

Vitovlje

MELIĆ SIFET

060/3114-852

34.

Zagrađe

TAHIROVIĆ HUSO

061/426-634