1 1 1 1 1

Obaviještavamo sve  kućne savjete kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području općine Travnik da su dužni organizovati se u cilju sprovođenja preventivnih mjera detaljnog I kontinuiranog čišćenja  zajedničkih dijelova I uređaja svojih  objekata I utvrditi način I dinamiku sprovođenja ovih aktivnosti  kao mjere samozaštite u stanju trenutne epidemiološke situacije