1 1 1 1 1

U skladu sa zaključkom Općinskog štaba/ stožera  civilne zaštite Travnik a vezano za Naredbu Kantonalnog  štaba /stožera civilne zaštite broj: 01-40-8/20-2 od 22.03.2020.godine obavještavamo sve građane Travnika koji su zaposleni u BNT-Tvornici mašina i hidraulike Novi Travnik i članove njihovih porodica da su dužni ostati u samoizolaciji i javiti se ODMAH na telefon 030 – 513 – 513.