1 1 1 1 1

Iz Štaba civilne zaštite Općine Travnik obavještavaju građane , formalna i neformalna udruženja građana da se prije svake aktivnosti kojom se solidarno pokušava pomoći ugroženim grupama, posebno starijim osobama , moraju konsultovati sa nekim od nadležnih ustanova o pravilima zaštite i samozaštite.

Svaki znak solidarnosti je za pohvalu ali moramo znati da je ovo situacija u kojoj se ne smije zaboraviti obaveza POŠTIVANJA PRAVILA.. Svima koji žele na neki od načina da se uključe predlažemo da je jave u volontersku mrežu Crvenog krsta jer će na taj način organizovano i disciplinovano brinuti o svom i o javnom zdravlju.