1 1 1 1 1

Iz Službe za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travniki obavještavaju sve organizacije  civilnog društva / nevladine organizacije da se  rok za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati sa budžetske stavke „Projekti nevladinih organizacija“ iz Budžeta Općine Travnik za 2020.godinu prolongira  do 30.04.2020.godine.