1 1 1 1 1

Sukladno Naredbama  Federalnog stožera civilne zaštite  i  Kantonalnog stožera civilne zaštite Općinski stožer civilne zaštite Travnik ,na svojoj jučerašnjoj sjednici  poduzeo je niz preventivnih mjera ,prateći upute viših novoa vlasti i Zavoda za javno zdravstvo  SKB.

Pored navedenog, u kontaktima sa komunalnim poduzećima na području Travnika prati se realizacija planova čišćenja  a dogovorene su i dalje aktivnosti na pojačanim  mjerama  čišćenja grada i prigradskih naselja .

Ovom prilikom pozivamo građane na poštivanje svih mjera koje se odnose na samozaštitu i zabranu okupljanja .