Štampa
1 1 1 1 1

Obavještavamo građane područja Općine Travnik da usljed pandemije COVID-19 PODUZMU preventivne mjere u svrhu zaštite ličnog zdravlja i zdravlja osoba s kojima se dolazi u kontakt.

            Preventivna zaštita obuhvata: