Štampa
1 1 1 1 1

Načenik Općine Travnik Admir Hadžiemrić i direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan,Andrea Žeravčić potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim utvrđuju aktivnosti u  oblasti  edukacije učenika i nastavnog osoblja u situacijama prirodnih i drugih katastrofa.

Na osnovu potpisanog Memoranduma,  sa lokalnim vlastima i dvije osnovne škole  sa područja Općine Tarvnik radiće se  na procjeni rizika i izradi planova za postupanje u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa, provoditi praktične vježbe evakuacije i druge edukativne aktivnosti sa osobljem i učenicima dvije škole obuhvaćene projektom, a ujedno će škole dobiti i novu opremu za smanjenje rizika od katastrofa.