1 1 1 1 1

Danas (27. decembra) organizirana je tradicionalna  Novogodišnja press konferencija .

Na press konferenciji predstavljene  su sve realizirane aktivnosti Općine Travnik u 2019. godini, kao i planovi za narednu godinu.

Godinu koja je na isteku načelnik je ocijenio uspješnom u smislu brojnih realiziranih projekata kojima se poboljšava kvalitet života građana Travnika.  

Također, načelnik je istakao kako je ponosan na veliki broj kulturnih dešavanja u 2019.godini.