Štampa
1 1 1 1 1

Predstavnica Općine Travnik posjetila je kompanije aktivne na teritoriji travničke općine i time nastavila aktivnosti u sklopu Programa postinvesticione podrške u okviru Saradničke mreže.

Ovom prilikom, predstavnici firme „ZVRKO“ d.o.o. Travnik,, OR „LIF“ Travnik, OR STIL-TEX“ Travnik, „DAUTOVIĆ“ d.o.o. Travnik, „PANAD“ d.o.o. Travnik imali su priliku u direktnom razgovoru sa općinskim službenikom iznijeti: administrativne probleme sa kojima se susreću u svom radu,  eventualne planove za nove investicije, te način na koji općinske službe mogu konkretno pomoći realizaciju njihovih razvojnih planova.

Podrška preduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja ključna je komponenta promocije investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učini održivim. Program postinvesticione podrške ima za cilj uspostaviti direktnu komunikaciju između investitora i nadležnih državnih organa radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih kompanija. Stoga je od ključnog značaja da svi nivoi vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija, jer samo uspješne investicije mogu podići nivo zaposlenosti, a time i ukupan privredni potencijal te lokalne zajednice.