Štampa
1 1 1 1 1

Na sjednici Općinskog vijeća Travnik održanoj dana 5.12.2019. godine donesen je sljedeći:

 

Zaključak

 

  1. Utvrđuje se Nacrt Budžeta Općine Travnik za 2020. godinu u iznosu od 24.378.200,00 KM.
  1. Nacrt Budžeta Općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
  1. Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko - finansijske poslove
  1. Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 12.12.2019.g. sa početkom u 16,00 sati, a mogu prisustvovati svi zainteresovani subjekti.
  1. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta dostavit će se Službi za ekonomsko-finansijske poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 13.12.2019.godine do 13,00 sati.
  1. Služba za ekonomsko-finansijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Budžeta Općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.