1 1 1 1 1

"Zaklinjem se da ću u svom radu poštovati Ustav Bosne i

Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, zakone i

druge propise Države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i

Hercegovine, vrijednosti međunarodnog prava, štititi ljudska prava

i slobode, da ću savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati

zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da ću u svom radu

izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dužnostima

državnog službenika, te štititi i brinuti o ravnopravnosti i pravima

svih naroda i građana Bosne i Hercegovine."

Danas je polaganjem Zakletve vjernosti državni službenik Općine Travnik Amra Silnović, diplomirani inženjer geodezije i geoinformatike, preuzela poslove i zadatke radnog mjesta stručni saradnik za katastar u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove. Novouposlenom državnom službeniku želimo dobrodošlicu u naš kolektiv – Općinu Travnik!