1 1 1 1 1

Zakazana 27. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 01. 08. 2019. godine (ČETVRTAK), u 9 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.


Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Šantić“ na području općine Travnik SBK - teritorija Federacije BiH
2. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Bašbunar“
3. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Goleš“
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji rada na parkiralištima kojim upravlja JP „Stan“ d.o.o. Travnik
5. Zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Travnika
6. Nacrt Strategije za mlade
7. Rješenja o dodjeli zemljišta
a) Sadik Crnac
b) Elči Ibrahimpašina Medresa
c) Preuzimanje zemljišta u korist Općine Travnik
8. Izvještaj o radu Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik
9. Izvještaj o radu Skupštine JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
10. Izvještaj o radu Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik
11. Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2018./2019. godinu
12. Informacija o realizaciji Akcionog plana zaštite prava djece u kontaktu sa Zakonom u općini Travnik