Štampa
1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (1 glas)
Usvojen Nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Za organizaciju javnih rasprava zadužena Služba za razvoj,privredu I vanprivredu

Na 23. Sjednici Općinskoga vijeća 11.04.2019. godine utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi.

Za organizaciju javnih rasprava zadužena je Služba za razvoj, privredu I vanprivredu
a građani će imati priliku da daju svoje primjedbe ,prijedloge I sugestije.

 

Zaključak

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi.
2. Nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi stavlja se na javnu raspravu.
3. Javna rasprava održat će se u dvije najveće regije općine Travnik biljanskoj i turbetskoj po dvije na kojima bi učešće imale sve zainteresirane mjesne zajednice, a po potrebi Služba će održati i više javnih rasprava
4. Poziv, datum i mjesto održavanja javnih rasprava Služba za razvoj,privredu i vanprivredu će sve zainteresovane obavijestiti, putem mjesnih zajednica, medija i web stranice Općine Travnik
5. Prilikom organizovanja i održavanja javne rasprave, objediniti i nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi i nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik.
6. Rok za dostavu prijedloga, primjedbi, mišljenja i sugestija na Nacrt Odluke dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu koja organizuje i provodi javnu raspravu, a najkasnije do 10.07.2019.godine.
7. Služba za razvoj, gospodarstvo i izvangospodarstvo dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik prijedlog Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi.

 

Nacrt Odluke o izgradnji upravljanju mjesnih vodovoda javnih bunara i javnih česmi