1 1 1 1 1

Pozivaju se predstavnici kućnih savjeta na edukaciju u sferi mogućnosti poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru.

Prezentacija će između ostalog sadržavati modele subvencioniranja implementacije mjera energetske efikasnosti iz Akcionog plana za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u SBK koji je urađen u saradnji sa konsultantskom kućom ENOVA Sarajevo kroz REELIH projekat (Energetska efikasnost za domaćinstva sa niskim primanjima u objektima kolektivnog stanovanja).

REELIH projekat se u BiH implementira od strane Habitat for Humanity International u saradnji sa kompanijom Enova d.o.o. Sarajevo, uz finansijsku pomoć USAID-a.REELIH je prvi projekat u Bosni i Hercegovini čiji je cilj povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru uz istovremeno smanjenje potrošnje energenata. Uzevši u obzir složenu ekonomsko-socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja u većoj mjeri ograničava implementaciju adekvatnih mjera energetske efikasnosti, poseban fokus Projekta predstavlja pomoć domaćinstvima sa niskim primanjima u povećanju mjera energetske efikasnosti, a u cilju poboljšanja životnog standarda ove kategorije stanovništva, kroz izgradnju samoodrživog finansijskog modela.

 

Prezentacija će se održati u Maloj Sali Općine Travnik, dana 19.03.2019. godine (utorak) u 10:00 sati.