1 1 1 1 1

Općinski Štab civilne zaštite i načelnik Općine svakodnevno obilaze  područja na kojima  su nastale štete

U toku  izrada preliminarnih procjena šteta

 

Načelnik Općine, članovi Štaba civilne zaštite Općine Travnik I druge stručne osobe svakodnevno obilaze područja  na kojima su nastale štete izazvane naglim topljenjem snijega.

Nakon prvih informacije Službe za civilnu zaštitu svakodnevno zasjeda Štab civilne zaštite  koji prikuplja I analizira informacije o stanju  na području općine Travnik. Informacije se prikupljaju direktno sa terena, obilaskom i  neposrednim uvidom u stanje.

Trenutno , Štab raspolaže sa svim informacijama o problemina  sa terena, posljedicama kao I preliminarnim procjenama šteta na infrastrukturi a istovremeno se, hitnim intervencijama   sprječava pojava većih šteta I nastoje spriječiti štete na privatnim objektima.

Ovom prilikom zahvaljujemo I odgovornim građanima i povjerenicima  civilne zaštite po mjesnim zajednicama , na saradnji I brzim dojavama sa terena ali I molimo građane za strpljene u trajnom rješavanju posljedica  poplava.

Iz Štaba civilne zaštite Općine Travnik I komandanta Štaba, Admira Hadžiemrića građanima je upućeno,  putem lokalnih medija, i niz instrukcija o postupanju u ovoj situaciji ali I nformacija da se stanje stabilizuje  I da slijede aktivnosti na potpunom otklanjanju posljedica , nakon provedenih  zakonskih procedura.

Važno je  napomenuti da je blagovremeno otklonjena svaka  potencijalna opasnost za  živote građana .

Nakon zvanične procjene šteta  građani će biti obaviješteni  o narednim aktivnostima