1 1 1 1 1

Vijeće Evrope i Općina Travnik potpisali Memorandum o saradnji u okviru implementacije ROMACTED programa koji je zajednička inicijativa Vijeća Evrope i Evropske Komisije s cijljem dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou.
Kompletan tekst Memoranduma kojim su definisane obaveze, aktivnosti i dinamika implementacije može se preuzeti na linku ispod teksta.

 

Memorandum o saradnji