1 1 1 1 1

Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik je okončao razmatranje i bodovanje projekata nevladinih organizacija pristiglih po javnom pozivu za projekte nevladinih organizacija, koji će se finansirati sredstvima Budžeta Općine Travnik za 2018.godinu i utvrdio Rang listu istih, u prilogu ispod.

Projekti nevladinih organizacija 2018