1 1 1 1 1
Obavijest za aplikante koji su podnijeli prijave-aplikacije na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta općine Travnik-subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.god. Komisija za evaluaciju pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik –subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.god. je održala sastanak, 26.10.2018.god. i izvršila evaluaciju svih pristiglih prijava-aplikacija u mjesecu oktobru. Nakon izvršene evaluacije Komisija je utvrdila listu korisnika poticajnih sredstava kako slijedi: 1.Amela Perenda 2.Fuad Dautović 3.Čičak Alen 4Fikret Heldić 5.Huskić Adis 6.Rusmir Jašarević