1 1 1 1 1
Za 25.03. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik zakazan je nastavak prekinute 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik prema sljedećem dnevnom redu: D n e v n i r e d 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana HPBŠ I u ulici Prnjavor u Travniku 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Travnik 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative za kategorizaciju putnog pravca Turbe – Karaula - Jajce 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative za javno emitovanje sjednica Općinskog vijeća 6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od Haseljić (Hajrudin) Nume u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 7. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od MIKRON d.o.o. iz Travnika Dolac n/L u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 8. Izvještaj o izdanim rješenjima i utrošku sredstava za alternativni smještaj 9. Izvještaj o radu Komisije za planiranje općinskog razvoja u 2008 godini