Štampa
1 1 1 1 1
Svi ugovoreni radovi na sanaciji lokalnih puteva u toku su realizacije U okviru aktivnosti na realizaciji projekata sanacije lokalnih puteva iz sredstava Budžeta Općine Travnik za 2008.godinu ,nakon završenih svih zakonom predviđenih procedura,u posao su uvedeni svi izvođači i time započela realizacija svih ugovorenih radova. Ugovoreni radovi formalno ,radi lakše evidencije i efikasnosti u proceduralnim aktivnostima,podijeljeni su na tri zone a u istima pojedinačno se saniraju sljedeći putni pravci: ZONA CENTAR R/BR. PUTNI PRAVAC BUDŽET 1. Gradske ulice( Kalibunar, Šumeće i ostale) MZ Centar 220.000,00 2. Put Šarića brdo – MZ Bojna 10.000,00 3. Asfaltiranje puta G.Bojna – Pirnerove kuće, MZ Bojna 20.000,00 4. Sanacija putova Vakuf , MZ G.dolac 10.000,00 5. Asfaltiranje i sanacija putova kroz G.Dolac, MZ G.Dolac 10.000,00 6. Asfaltiranje puta Podglavica- Zlojine kuće- oskoruša- Suretine kuće- G.Putićevo,MZ Dolac/Lašvi 20.000,00 7. Asfaltiranje puta Gostunj – Ravne – cesta za Guću Goru, MZ Dolac/Lašvi 20.000,00 8. Sanacija puta Best- Suretine kuće (Putićevo, Dolac /Lašvi9, MZ Dolac /Lašvi 20.000,00 9. Put Ilovača – Skok, MZ Ilovača 10.000,00 10. Put kroz Lovriće do groblja, MZ Kalibunar 19.000,00 11. Put Lovrići – Bilići, MZ Kalibunar 15.000,00 12. Sanacija puta kroz Jankoviće, MZ Kalibunar 20.000,00 13. Asfaltiranje puta kroz Šipovik, MZ Kalibunar 15.000,00 14. Put Kargić mahala- Čatića kuće- meraja do Neirove kuće, MZ slimena 40.000,00 15. Put Grahovik, MZ Slimena 10.000,00 16. Put Pirota –Mareljine kuće, MZ Pirota 15.000,00 17. Put Vidoševići –Jagovac, MZ Pirota 15.000,00 18. Put Kokošari – Kestenove kuće, MZ Pirota 5.000,00 U K U P N O 494.000,00 ZONA BILA R/BR. PUTNI PRAVAC BUDŽET 1. Put zaobilaznica rudničkog kruga;MZ Rudnik 20.000,00 2. Putevi Mehurić, MZ Mehurić 7.500,00 3. Put Poljanice, MZ Mehurić 20.000,00 4. Put Ramići, MZ Gluha Bukovica 15.000,00 5. Put Mehurići- Zagrađe- Skomorje, MZ Zagrađe 25.000,00 6. Put Velika Bukovica, MZ Mosor 15.000,00 7. Put Guča Gora- Maline (gornji put), MZ Guča Gora 10.000,00 8. Put Radonjići – Bukovica, MZ Guča Gora 15.000,00 9. Sanacija puteva MZ Maline 20.000,00 10. Put Podstinje – Maline 12.000,00 11. Put Kula – Nova Bila 25.000,00 12. Asfaltiranje ulice Ante Vlaić, MZ Nova Bila 20.000,00 13. Asfaltiranje puta – stambene zgrade, MZ Nova Bila 12.000,00 14. Put Ričice do potoka- Ðepinove kuće, MZ Nova Bila 20.000,00 15. Put Nova Bila od Sanje, MZ Nova Bila 15.000,00 16. Put Grahovčići – Brajkovići , MZ Grahovčići 25.000,00 U K U P N O 276.500,00 ZONA TURBE R/BR. PUTNI PRAVAC BUDŽET 1. Put Novo naselje, MZ Turbe 14.000,00 2. Put Pramaluka – Bazen, MZ Turbe 14.000,00 3. Put Ganići – Barice, MZ Turbe 8.000,00 4. Put Metalorad- Voćnjak, MZ Turbe 9.000,00 5. Put Karaulska cesta, MZ Turbe 3.000,00 6. Put Aleja, MZ Turbe 3.000,00 7. Put Čogići – Halilovići, MZ Mudrike 10.000,00 8. Put Turići- Pirići- Vlahovići i Kundići, MZ Kraljevice 10.000,00 9. Put Kraljevice – Brižine – Zecove kuće- Marijanovića kuće, MZ Kraljevice 28.000,00 10. Put Brišćić – D.prići – groblje Prići, MZ Kraljevice 35.000,00 11. Put peševići – Kresovljaci, MZ Kraljevice 13.000,00 12. Put Begići, MZ Karaula 10.000,00 13. Put Gradina, MZ Karaula 20.000,00 14. Put Tenići, MZ Karaula 10.000,00 15. Put kaička- Leke- Selići , MZ Karaula 10.000,00 16. Put Hamamdžići, MZ Karaula 20.000,00 17. Put D.Krčevine, MZ Karaula 10.000,00 18. Put Rosići – Pece- Mehići – Beganovići, MZ Goleš 10.000,00 19. Putevi u MZ Pulac/Bjelo Bučje 25.000,00 20. Put Brunei, MZ Vitovlje 15.000,00 21. Put Marijanovića b.-Bile vode, MZ Paklarevo 30.000,00 22. Put Barišići – Šarića kuće, MZ Paklarevo 15.000,00 23. Put Nula – Brižina, MZ Potkraj 25.000,00 24. Sanacija puta Škulji, MZ Potkraj 10.000,00 25. Sanacija puta Potkraj- Ðelilovac, MZ Potkraj 5.000,00 26. Sanacija puta G.Koričani, MZ Koričani 10.000,00 27. Put Rakite ,MZ Šišava 10.000,00 28. Put Turbe-Crkva Nefin most 9.000,00 U K U P N O 391.000,00