Obavještavaju se svi vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata općine Travnik u vezi sa novonastalim vremenskim neprilikama (uvećanom količinom snijega i stvaranjem leda na trotoarima, cestama i drugim javnim površinama, te krovovima, drveću i slično) da su dužni očistiti snijeg i led na prilazima svojih stambenih i poslovnih objekata, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Sl. novine Općine Travnik“, broj: 13/08).

Obavještavamo poduzenike i obrtnike koji su aplicirali za dobijanje subvencija za poticaj razvoju poduzetništva i obrta iz Budžeta Općine Travnik ,da će se potpisivanje Ugovora sa odabranim korisnicima obaviti u ponedjeljak 17.12.2018. godine u 11:00 sati u Maloj sali Općine Travnik .

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala  19. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  19. 12. 2018. godine (SRIJEDA), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Danas u 12 sati na platou ispred PSKC Pirota izvršit će se dodjela muzilica za 11 korisnika odabranih po Programu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta općine Travnik za 2018.godinu.

Na osnovu člana 4. i 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usuglašavanja, ovjerii registriranju voznih redova, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“ broj 79/13. 91/14. 98/14 i 84/15) i Rješenja o pokretanju postupka redova vožnje na općinskim linijama broj: 09-05-10-40-192/18 od 04.12.2018. godine, Komisija za usklađivanje redova vožnje za registracioni period 2019. - 2021. godina na području općine Travnik

O B A V J E Š T A V A

PRIJEVOZNIKE

Rješenjem Službe za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik broj 09-05-10-40-192/18 od 04.12.2018. godine pokrenut je postupak usklađivanja redova vožnje u linijskom prijevozu putnika za općinske linije za registracioni period 2019. - 2021. godine.

Općina Travnik realizovala je niz aktivnosti u povodu obilježavanja sedmice borbe protiv korupcije, te su u okviru tog postavljeni sanduci za prijavu iste, održana je i simulacija suđenja a jučer (06.12.2018) u Maloj Sali Općine održan je okrugli sto na temu korupcije.

Obavještavaju se mještani mjesnih zajednica: Kraljevice, Gornji Dolac, Višnjevo, Stari Grad i Bjelo Bučje da će se u narednom periodu održati zborovi građana mjesnih zajednica, a prema slijedećem rasporedu:

Vijeće Evrope i Općina Travnik potpisali Memorandum o saradnji u okviru implementacije ROMACTED programa koji je zajednička inicijativa Vijeća Evrope i Evropske Komisije s cijljem dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou.
Kompletan tekst Memoranduma kojim su definisane obaveze, aktivnosti i dinamika implementacije može se preuzeti na linku ispod teksta.

 

Memorandum o saradnji

Ugovori o finansiranju projektnih prijedloga sa predstavnicima odabranih nevladinih organizacija potpisivat će se dana 07.12.2018.g., sa početkom u 09,00 sati, u Maloj sali Općine Travnik.