Odgovori na anonimne prijave

Nakon otvaranja kutije sa prijavama konstavovano je da su pristigle 3 anonimne prijave koje se odnose na rad Radunika mrkog uglja”Abid Lolić “.

Nadzornom odboru JP “Elektroprivreda BIH” d.d.Sarajevo,Rudnik Mrkog uglja”Abid Lolić”d.o.o.Bila dostavljen dopis kojim su  prosljeđuje 3(tri) pristigle prijave na dalje razmatranje I postupanje.