Smatrate li da kvalitet javnih komunalnih usluga zadovoljava potrebe i interese građana?


Statistika:

No Flash Player Installed


Broj glasača   30
Početak glasanja   2017-10-30 00:00:00
Kraj glasanja   2018-12-30 00:00:00